Ramirent tecknar stort avtal med NCC

Publicerad 25/5 kl. 11:26

Ramirent har tecknat ett treårigt avtal med möjlighet till förlängning, med NCC. Avtalet började gälla 1 april och avser hela Ramirents utbud av bygg- och anläggningsmaskiner, liftar, bodar och säkerhetsutrustning.

“Att vi får förtroendet att fortsätta vara en viktig leverantör till NCC efter flera års samarbete, betyder oerhört mycket för oss på Ramirent.  I och med avtalets längd får vi dessutom möjlighet att utveckla affären ytterligare”, säger Mikael Olsson, VD på Ramirent Sverige. 

NCC har varit en av Ramirent största kunder under flera år. Det nya avtalet på tre år, med möjlighet till förlängning, är därmed en av Ramirents viktigaste affärer. Avtalet omfattar hela Ramirents utbud av hyrmaskiner, bodar, liftar och säkerhetsutrustning och innefattar samtliga 80 kundcenter runt om i landet. 

“Genom att teckna detta avtal skapar vi fortsatt mycket bra förutsättningar för att hålla en hög servicegrad och kvalitet i våra projekt i hela Sverige. Vi prioriterar att hela tiden arbeta för att minska klimatpåverkan. Även den digitala utvecklingen är ett prioriterat område, där verktyg för att planera arbetsmiljö, bygglogistik, maskininnehav mm, säkerställer ökad effektivitet och säkerhet”, säger Tony Jakobsson, Category Manager med Nordiskt ansvar på NCC.

Inom hållbarhetsområdet kommer Ramirent att bidra med framför allt gröna maskiner, energieffektiva bodar och säkerhetsutrustning för trygga byggen. Redan idag samarbetar de båda bolagen i flera olika hållbarhetsprojekt med syfte att minska klimatavtrycken från branschen. Dessutom jobbar man gemensamt efter byggbranschens färdplan mot ett netto nollutsläpp av växthusgaser till 2045.

“Digitaliseringen är ett annat viktigt område, där vi har flera verktyg för planering och effektivisering, som vi hoppas kunna utveckla tillsammans med NCC. Redan idag erbjuder vi lösningar som Siteplanner, som är vårt nya digitala APD- och planerginsverktyg, samt Ramicheck för hantering av bland annat miljödokumentation och som bidrar till ökad effektivitet och säkerhet för NCC”, säger Mikael Olsson.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×