Renta förenas med Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB

Publicerad 17/9 kl. 15:43

Renta har förenats med Byggmaskiner-Gruppen Sverige ABs tre depåer i Norrköping, Linköping och Stockholm/Järfälla. Renta AB kommer att förvärva 100% av Byggmaskiner- Gruppen Sverige ABs aktiekapital genom ett avtal undertecknades 13 augusti 2021. I samband med avtalet gör ägarna till Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB en betydande investering i Renta Group Oy.

Rentas expansion fortsätter tillsammans med Byggmaskiner i Östergötland och Stockholm. Med stöttning från depåerna i Eskilstuna, Jönköping, Södertälje, Globen och Sollentuna ökar man tillgängligheten, servicen och kompletterar kvalitetssortiment än mer i regionen. Sortimentet kommer vara minst lika välsorterat där som i de andra 44 depåer och med sammanslagningen med Byggmaskiner blir man nu 47 st.

“Vi vill vara det lilla bolaget där lokala beslut tas. Samtidigt som vi kan ta vara på det stora bolagets muskler, med breda sortiment av maskiner och tjänster. Det är det som vi gillar med Renta”, säger Wille Törnkvist, VD på Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB.

Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB är moderbolag till tre bolag; Linköpings Byggmaskiner AB, Mark & Byggmaskiner Törnkvist AB och Norrköpings Byggmaskiner AB. Det är ett familjeföretag med rötter ända tillbaka till 70-talet. Gruppen har en årlig omsättning på 80 MSEK med en personalstyrka på 22 personer.

”Jag vill börja med att välkomna Byggmaskiner till Rentafamiljen. Byggmaskiner är ett kvalificerat företag som uppskattas mycket av sina kunder, med en stark position på marknaden och att vi nu förenat oss tillsammans är en styrka vi kommer ta vara på”, säger Joacim Johansson, Vd för Renta.

www.renta.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×