Rentalbranschen satsar på utbildning om vibrationsskador

Publicerad 23/12, 2019 kl. 12:55

Vibrationsskador är ett av byggbranschens största problem och 50 % av alla godkända arbetsskador är just vibrationsskador.

Många drabbas redan som unga, 25–35-åringar med obotliga skador är tyvärr inte ovanligt. Därför samarbetar Swedish Rental och Hyreskedjan, i samverkan med Arbets- och miljömedicin Syd samt RISE IVF, kring att upplysa om och förebygga vibrationsskador. 

 

Rentalbranschen satsar på utbildning om vibrationsskador

Under december påbörjade rentalbranschen en gemensam utbildningssatsning för personal på depåer och kundcenter. Syftet är att uthyraren ska kunna ge en kortare handledd utbildning till den som hyr maskinen och berätta hur maskinen påverkar människan som ska använda den. Swedish Rental och Hyreskedjan har gemensamt tagit fram ett utbildningsmaterial med bland annat ett antal utbildningsfilmer som beskriver problematiken kring vibrationsskador och också hur vi branschgemensamt kan hitta lösningar för ett mer hållbart yrkesliv.

“Det är viktigt att riskbedöma. Vi har gjort riskronder på flera tusen företag och 70 % av alla arbetsplatser vi besökt hade inte med vibrationer som risk och saknar alltså riskbedömningar. Man fattar inte hur stora riskerna är! Det vore toppen om uthyrarna kan lyfta frågan gentemot sina kunder”, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.

Mer information hittar du på: www.swedishrental.se och www.facebook.com/nollvibrationsskador

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×