Rentalföretagen kliver på tåget med slutdestinationen – Säker specialist

Publicerad 16/11 kl. 10:13

I början av året började styrelsen bekanta sig med begreppet Säker specialist genom en föreläsning av Peter Wipp som är projektledare för SBUF projekt nr 14140 ”Riktlinjer för auktorisation Säker specialist”.

Styrelsen hade grupparbeten för att diskutera vilka möjligheter det här projektet kunde innebära för rentalbranschen. Styrelsen kunde konstatera att det gick i linje med de tidigare strategiska diskussionerna kring målbilden för vår förening och branschen.

Projektet har till uppgift att ta fram gemensamma riktlinjer för auktorisation av specialistbranscherna inom Byggföretagen. Rentalföretagen är en av dessa specialistbranscher och finns representerad i Byggföretagens Branschråd där projektet har sitt ursprung. Ambitionen är att skapa ett gemensamt begrepp och varumärke i form av Säker specialist. Det ska vara en kvalitetsstämpel och säkerhet så beställare kan ställa krav vid upphandlingar samt känna sig trygga vid inköp och affärer med dessa Säkra specialister.

Det första styrelsen tog tag i var att se över våra medlems och partnerkriterier. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till kriterier som kommer presenteras för medlemsföretagen och våra partner på Höstmötet i Stockholm 16 november. Styrelsen ser även över möjliga rutiner och hur uppföljningen av dessa kriterier ska fungera. De ska även harmonisera med kraven som tas fram i Säker specialist. SBUF projektet har tagit fram ett första förslag på riktlinjer:

•    Baskrav för medlemskap (medlemskriterier)

•    Uppföranderegler/kod (även hos vissa kallat code of conduct)

•    Kvalifikationer

•    Verksamhetsledningssystem

•    Kontroller

•    Konsekvenser

SBUF projektet är klart och avrapporterat med avgränsningen att ta fram riktlinjer. Projektet går nu in i nästa fas där riktlinjerna ska fastställas samt även kravställningen av framtida förvaltning. Rentalföretagen har anmält sitt intresse att delta i denna fortsättning av projektet.

Under Höstmötet kommer Peter Wipp hålla en presentation av projektet därefter blir det grupparbeten och nätverkande kring ämnet för att fånga upp vilka möjligheter ni uthyrningsmedlemmar och partner ser med Säker specialist. Även eventuella farhågor ska vi fånga upp och ta hänsyn till i det fortsatta arbetet.

Här i norr går vi in i en spännande framtid med elektrifiering, ReeMAP (LKABs utvinning av sällsynta jordartsmetaller), H2GreenSteel (som bygger ett nytt stålverk) och Talga (producerar batterianoder) men vi ser även samma mörka bekymmer när det gäller bostadsbyggandet som vi kan se i hela landet.

Jag vill avsluta med att välkomna alla till Höstmötet där arbetsgruppen har gjort ett fantastiskt jobb med att ta fram en intressant och givande agenda blandat med innovation från våra partner och mycket nätverkande kring aktuella frågeställningar från våra utskott.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×