Rise får europeiskt pris för brandbekämpningssystem

Publicerad 23/12, 2019 kl. 13:18

Ett nytt brandbekämpningssystem till Norra länken, Förbifart Stockholm och Götatunneln i Göteborg, som förväntas spara upp till en halv miljard kronor, får nu det europeiska innovationspriset EARTO Innovation Award 2019.

Rise är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor vill de bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Det nya brandbekämpningsystemet använder sig av sprinklermunstycken som sprider vattendropparna horisontellt, så att ett enda vattenrör i mitten av tunneltaket räcker för hela vägtunneln.

EARTO är en samarbetsorganisation för Europas tekniska forskningsinstitut som årligen prisar de innovationer som bedöms ha haft, och kommer att få, störst effekt i samhället.

”Vi är mycket stolta över det här priset och att ha varit delaktiga i ett projekt som kommer att minska kostnaderna för och öka säkerheten i vägtunnlar i framtiden”, säger professor Haukur Ingason, tunnelbrandsexpert Rise. ”Vi bedömer att T-REX har goda förutsättningar att bli förebild för framtidens vägtunnlar.”

Det nya systemet, som döptes till T-Rex, minskar installations- och underhållskostnader med 40-70 % jämfört med traditionella sprinklersystem. T-Rex är mycket effektivt vad gäller att begränsa branden samt att minska explosionsrisken och skadorna på tunneln. T-Rex är en av tre pristagare i årets EARTO Innovation Award.

Sprinklersystem har tidigare knappt funnits i svenska vägtunnlar. I andra delar världen är det vanligare, speciellt i Japan och Australien. Under planeringsarbetet av Norra länken kallade Trafikverket in flera parter för att se om det gick att hitta en säker, robust och kostnadseffektiv lösning för svenska förhållanden. Haukur Ingason är noga med att påpeka att det inte är RISE som utvecklat brandbekämpningssystemet. Istället har man funnits med som oberoende institut och gjort bedömningar och egna tester.

”Vi är experter på brandförlopp. I sådana här situationer finns det inte alltid någon förutbestämd standard eller krav att uppfylla. Men vi har kunskapen att bedöma systemets effektivitet.”

Under utvecklingen av T-Rex utsattes brandbekämpningssystemet för hårda tester både i labbet och i riktiga vägtunnlar. Haukur Ingasson var själv på plats vid fullskaliga brandtester som gjordes i en övergiven vägtunnel i Norge.

”Man planerar och förbereder noggrant. Men att sätta igång en brand inne i en tunnel är alltid lite nervöst, speciellt vid storskaliga tester.”

Brandbekämpningssystemet som utvecklades av Trafikverket tillsammans med Brandskyddslaget visade sig också vara samhällsekonomiskt lönsamt. Enligt en rapport gjord av konsultföretaget Ramböll på uppdrag av Rise beräknas den samhällsekonomiska besparingen till 440 miljoner kronor.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×