Rise i nationell strategi för klimatneutral byggande

Publicerad 5/10, 2020 kl. 09:46

Betong är det mest använda byggmaterialet i världen, men också en betydande källa till CO2-utsläpp.

Det statliga forskningsinstitutet Rise samlar nu hela värdekedjan för cement- och betong i en gemensam strategi för klimatneutralt byggande.

Idag används mer än 30 miljarder ton betong per år. Cement, det vanligast använda bindemedlet i betong, står för cirka 6 procent av världens CO2-utsläpp. För att Sverige ska leva upp till att nå klimatneutralitet 2045 krävs kraftiga utsläppsminskningar från cement- och betongbranschen. Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige har flera branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Rise har fått i uppdrag att leda cement- och betongbranschens arbete med att implementera färdplaner för ett klimatneutralt byggande med cement och betong. En framgångsfaktor är förmågan att samla cement- och betongtillverkare, branschorganisationer, myndigheter, forskare och innovatörer, entreprenörer, beställare och finansiärer i en bred aktörssamverkan i en gemensam strategi med gemensamma aktiviteter.

“År 2050 förväntas 70 procent av världens befolkning att bo i storstadsregioner”, säger Katarina Malaga, forsknings- och affärsutvecklare Rise. “Det växande behovet av infrastruktur och bostäder innebär att betonganvändandet kommer att öka exponentiellt. För att uppnå klimatneutralitet inom de närmaste 25 åren behövs snabba, men kvalitetssäkrade åtgärder. Det finns en stor vilja hos landets cement- och betongproducenter, byggherrar och fastighetsägare att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen. Tillsammans ska vi utveckla innovativa lösningar som kan bidra till ett paradigmskifte inom hela byggbranschen.”

“Innovation och samverkan är viktigare än någonsin för att vi ska uppnå ett hållbart samhälle”, säger Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen. “Projektet är unikt i det att det har samlat forskare och aktörer från hela bygg- och anläggningsprocessens värdekedja vilket gör att det är väl förankrat och kan få stor genomslagskraft.”

“Arbetet är dels fokuserat på lösningar kopplat till materialfrågor såsom utveckling av betongrecept och bindemedel”, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong. “Men för att lyckas med tekniksprång och klimatneutral omställning kommer branschen att analysera och bearbeta det glapp som föreligger inom innovation, teknik- och materialutveckling, regelverk, praxis, policy, marknadsdrivna behov och processer inför investeringar i hållbar omställning.”

Målet är att den klimatneutrala betongen ska finnas på marknaden 2030 och användas i hela Sverige år 2045. Projektet koordineras av Rise och finansieras av Vinnova. Projektets konsortium består av Rise, Cementa, Thomas Concrete Group, Swerock, Strängbetong, Betongindustri, Svensk Betong, Skanska, NCC, Trafikverket, ELU, WSP, Riksbyggen, Älvstranden, SIKA, Chalmers, LTU, Stena Recycling och Danske Bank.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×