Satsar på ökad kapacitet

Publicerad 5/7 kl. 14:28

Majoriteten av alla order från Hydroscands centrallager i Stockholm plockas med hjälp av robotar i ett automatiserat AutoStore-lager. Nu har Hydroscand gjort en satsning i systemet för att öka kapaciteten.

I samband med att Hydroscand växer och intresset för företagets e-handel ökar ställs högre krav på kapaciteten i det automatiserade lagret. För att framtidssäkra leveranserna till Hydroscands e-handelskunder och över 70 butiker har företaget nu investerat i en ytterligare utbyggnad av robotlagret, i form av en ny port för in- och utleveranser.

Hydroscands automatiska lager består sedan tidigare av tio robotar och tre portar för in- och utgående leveranser. Nu har en fjärde port byggts till som framför allt ska användas för att hantera just webborder och expressorder till butiksnätet. “Vi har idag omkring 11 000 produkter i vårt automatiserade lager”, säger Johan Ekelöf, logistikchef Hydroscand. “60 procent av allt som levereras ut till våra kunder och butiker plockas idag med hjälp av våra robotar, vilket har inneburit en stor kvalitets- och kapacitetsvinst. Det har varit en förutsättning för att kunna hantera vår kraftiga expansion och den ökade efterfrågan med befintlig personal och lageryta. Nu är det dock dags att ta nästa steg för att framtidssäkra kapaciteten i takt med att även e-handeln växer.”

Satsningen på det automatiserade lagret innebär enligt Hydroscand en ökad kvalitetssäkring av leveranserna och säkerställer att Hydroscand kan fortsätta att leverera rätt artiklar i rätt tid även när antalet order ökar.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×