Scantruck tar över agentur för Geismar

Publicerad 6/3 kl. 13:43

Från och med 1 november 2022 tar Scantruck över verksamheten hos LLT Railparts, som arbetat med Geismars sortiment för installation, underhåll och kontroll på järnvägen.

Scantruck tar över agenturen för Geismar i Sverige, och blir samtidigt återförsäljare för produkterna i Norge och Finland. Från 1 januari 2023 blir Scantruck även generalagent för Geismar i Danmark. ”Det här är ett intressant tillskott i vårt produktsortiment som ger oss ett mer renodlat erbjudande till våra järnvägskunder”, säger Peter Claesson, marknadschef Scantruck.

Geismar är ett franskt företag som specialiserat sig på produkter för installation, underhåll och kontroll inom järnvägsarbete. Alla produkter som säljs på den europeiska marknaden tillverkas också i Europa, och fram till och med 1 november 2022 var det LLT Railparts som sålde dem. I samband med övertagandet av Geismar anställs Pär-Arne Lundqvist och Erik Lundqvist vilka har arbetat länge med försäljning av järnvägsprodukter. ”Det är en styrka för oss att komma in i Scantrucks stora organisation”, säger Pär-Arne Lundqvist, ny produktchef för Geismars sortiment på Scantruck. ”Med deras väl utbyggda nät av både försäljning och service så kommer vi både närmare kunderna och kan erbjuda ett komplett utbud inom järnväg. Med Scantruck kan Geismar växa och bli ett naturligt val av produkter inom Norden.”

Geismar erbjuder ett brett sortiment av verktyg och maskiner för järnvägsarbete, och fokus kommer initialt att ligga på deras handhållna utrustning. De har bland annat kommit väldigt långt med batteridrivna produkter, enligt Scantruck. Activion är till exempel ett innovativt koncept där användaren kan använda samma batteri till olika maskiner. För de som önskar finns även bensindrivna alternativ.

Från Scantrucks synvinkel ser Peter Claesson en mängd positiva effekter i och med att de får tillgång till Geismars sortiment. Han gläds dessutom åt att de lyckats anställa Pär-Arne och Erik i samband med övertagandet. ”Järnvägen i Sverige är i behov av både utbyggnationer och upprustning av det befintliga nätet. Det är en viktig komponent för att viktiga transporter ska kunna ske på ett både smidigt och miljövänligt sätt och ligger helt rätt i tiden. Geismars produkter innebär att vi kan bli en mer komplett leverantör mot våra kunder och bättre matcha deras behov. De kompletterar Platform Basket, som vi redan säljer, som har ett vasst sortiment av liftar speciellt konstruerade för spårarbete. Tack vare att Pär-Arne och Erik kommer att fortsätta att arbeta som anställda hos Scantruck så startar vi med en väldigt hög kompetensnivå, vilket naturligtvis är oerhört värdefullt.”

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×