Sennebogen-bandkran i komplext Paris-projekt

Publicerad 17/3 kl. 11:57

Valet föll på Sennebogens teleskopiska bandkran 6113 E när Sefi-Intrafor utförde ett komplext utbyggnadsprojekt nära en högspänningsledning. Arbetet gjordes med “Virtual Wall” som stoppade systemet om den tillåtna arbetshöjden överskreds.

Sefi-Intrafor beslutade att hyra en Sennebogen 6113 E teleskopisk bandkran från Enco-maskinparken för ett utbyggnadsarbete av linje 14 söder om den parisiska tunnelbanan till Chevilly-Larue. Den stora utmaningen för projektet är en högspänningsledning (ägd av Réseau de Transport d’Electricité, RTE) som sträcker sig över hälften av den framtida metrostationen Porte de Thiais vid Chevilly-Larue. Detta är en kraftig högspänningsledning på 225 000 volt som ger ström till Orly flygplatsplattform.

“Att arbeta nära en kraftig högspänningsledning skapar enorma säkerhetsproblem”, säger Frédéric Roche, construction manager Sefi-Intrafor. “Långt innan starten av byggandet övervägde vi därför den lämpligaste praktiska lösningen för att ta itu med områdets specifika karaktär, och den lösning som skulle ge den säkraste miljön för oss att arbeta i.”

Efter att ha konsulterat RTE angående höjdmätningarna för kablarna och fastställt lyftkraven för montering av tjocka membranväggar (1,2 till 1,5 meter tjocka) på ned till 36 meters djup, definierade entreprenören området inom vilket lyftoperationerna kunde genomföras.

“Vi arbetar inom en mall som sätter ett ‘virtuellt’ tak för våra lyft, för att inte riskera att elektrisk bågning kommer för nära högspänningsledningarna”, säger Frédéric Roche. ”Säkerhetsgränsen sattes till nio meter.”

Sennebogens teleskopiska bandkran möjliggör drift under dessa förhållanden och uppfyller kraven för att lyfta tunga laster. Förhållandet mellan arbetshöjd och lastkapacitet, samt kompakthet och räckvidd var avgörande faktorer när det gällde val av utrustning, enligt Sennebogen. Sennebogen 6113 E har en maximal lastkapacitet på upp till 120 ton och en maximal räckvidd på 40,2 meter. Där utrymmet är begränsat kan bredden på banden varieras och ställas in mellan 3,90-6,30 meter. Sennebogen 6113 E kan utrustas med "Virtual Wall” som i detta fall blockerade systemet så snart bommen var utsträckt till en höjd på nio meter. En skärm i kabinen visar bommens position i förhållande till elledningarna. En kamera monterad på sidan täcker den döda vinkeln på höger sida av förarhuset. Den teleskopiska bandkranen har också en backkamera och en kamera på vinscharna. 

“Jag hade betänkligheter angående detta jobb på grund av högspänningsledningen”, säger Antonio De Sousa, kranförare Enco. “Jag blev lugnad av det faktum att jag själv kunde justera maskinens arbetsområde i förhållande till platsens utmaningar och höjdgränsen. Denna funktion är betryggande eftersom systemet blockerar ytterligare rörelse när teleskopbommen kommer nio meter högt, och jag därför inte kan nå längre. Det är detta som gör att det är säkert att arbeta.”

Scantruck är generalagent för Sennebogen teleskopkranar i Sverige.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×