SERIÖS UTBILDNING – VEM BÄR ANSVARET?

Publicerad 4/3 kl. 12:45

Under det senaste decenniet har kraven på utbildning inom byggbranschen ökat och arbetsgivaren ansvar lika så. Trots detta visar olycksstatistiken att olyckorna inom byggbranschen inte minskar utan snarare ökar.

Under 2023 var det ett mörkt år där flera allvarliga olyckor skedde med dödlig utgång som följd. Vad den egentliga orsaken till en olycka är kanske vi aldrig får veta men om man tittar specifikt på användning av mobila arbetsplattformar, visar utredningar att den främsta anledningen till att en olycka sker är att man inte följt de säkerföreskrifter som finns.

Så varför följer vi inte säkerhetsföreskrifterna? Hur ska vi se till att de följs? Vems är ansvaret att de följs? Den lättaste frågan att svara på är den sista. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att säkerhetsföreskrifterna följs och att riskbedömningar gjorts innan arbetet påbörjas samt att de anställa både har rätt och dokumenterad utbildning både teoretisk och praktisk.

Låt säga att vi har en arbetsgivare som skickar sina anställda på flera olika utbildningar. Hur ska arbetsgivaren kunna veta om en utbildning är adekvat eller inte? 

Där har vi som utbildningsbransch ett stort ansvar.  Genom att erbjuda seriösa och adekvata utbildningar där fokuset är att ge deltagarna så mycket kunskap som möjligt om vilka risker som finns och hur vi ska undvika dem underlättar vi även för arbetsgivaren att kunna säkerställa att arbetstagarens kunskaper är tillräckliga för att utföra arbetet.

I början av 2023 påbörjades arbetet med att undersöka om Liftutbildningsrådet, LUR, hade någon funktion att fylla och i så fall vilken och för vem? Under året som gått har det framkommit att behovet av vägledning till både utbildare och beställare är minst lika stort som när LUR bildades 2005. 

Nya regler (från såväl nationell som europisk nivå) och utvecklingen av mobila arbetsplattformar är något som är i ständig förändring. Det medför att liftläroplanen löpande måste uppdateras för att vägleda och underlätta för utbildare att kunna erbjuda en utbildning som uppfylla de lagar och krav som ställs. 

Men kraven ligger inte endast på de som erbjuder utbildningar utan alla beställare måste också ta sitt ansvar att inte köpa in tvivelaktiga utbildningar. Det brukar ju heta att ”låter det för bra för att vara sant” är det troligtvis så också. 

Liftutbildningsrådet vision är att vara den självklara och trovärdiga aktören på marknaden som säkerställer att alla utbildningar som genomförs med LURs emblem har gett kursdeltagaren tillräcklig kunskap och eftertanke om de risker som finns vid avvändande av mobila arbetsplattformar så att olyckorna minskar och då framför allt de med allvarlig utgång. 

Så med andra ord önskas att utbildningar inte längre ska uppfattas som ett nödvändigt ont och där utbildningsföretagen bara vill tjäna pengar utan som något positivt där vi möjliggör för fler att komma hem från sitt arbete. Låt oss ta vårt gemensamma ansvar och se till så att 2024 blir ”de bra utbildningarnas år” som gör våra arbetsplatser säkrare. 

Så ta inga genvägar och ”lita inte på tur - utbilda er via LUR”!

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×