Snabbare, enklare och säkrare

Publicerad 16/6, 2020 kl. 12:56

Liftroller-systemet från Norge är ett alternativt system för smidiga in – och uttransporter av byggmaterial och avfall från till och från en byggarbetsplats. Systemet, som hyrs ut, erbjuder snabbare, enklare och säkrare transporter av material helt i linje med strävandet efter en mera cirkulär ekonomi.

Wallendal-fastigheten mitt i centrum av Bergen i Norge har genomgått flera renoveringar under åren. Under en tidigare stor ombyggnad tvingades man kapa ner bröstningen av fönstren ner till golvnivå för att göra öppning för en utvändig bygghiss. Ett ganska stort ingrepp bara för at kunna lasta in material och få ut avfall. Alla parkeringsplatser på den hårt trafikerade gatan utanför byggnaden omvandlades till riggningsplats för containers och bygghiss. När OS Bygg senare fick i uppgift att bygga på en tredje våning på fastigheten föll valet för in– och utlastning istället på det norska Liftroller-systemet.

 

Liftroller sparar allt: Pengar, Tid och Kroppen

Torjus Egge Døsen, byggnadschef OS Bygg, är mycket nöjd med valet av lösning. Liftroller-systemet har använts under hela projektet för både transport av material och transport av avfall. I stället för att spendera tid och pengar på själva ansökningsprocessen för uppställningsutrymme för containrar och bygghissar, placerades Big Bags uppsamlingspåsar på Europa-pallar på översta våningen. Här sorterades avfallet efter hand och kördes bort efter att materialet lyfts ner av kranbilen.

“De tog maximalt två minuter per lyft av de tyngsta paketen. Vi har lyft in minst 50 paket material i byggnaden och lyft ut mera än dubbelt så många paket av avfall från byggnaden. Det fungerade perfekt”, säger Torjus Egge Døsen.

Sammantaget har Liftroller varit en mycket effektivare och billigare lösning än att använda en bygghiss. “Endast ombyggnaden av bröstningen som vi skulle ha behövt måste ha tagit bort för att hissen skulle kunnat användas hade kostat mer än att investera i en Liftroller för detta projekt”, tillägger Døsen.

Men hur funkar Liftroller? Liftroller är ett hjälpmedel som underlättar in- och utlastning på byggarbetsplatser. Liftrollern monteras i en vanlig fönsteröppning. På utsidan av fönstret fästs vad man kan likna med en hylla. Utifrån och in genom fönstret löper sedan ett rullband som på insidan stöttas av en stabil ställning som också är fäst i den invändiga väggen. När materialet rullas in utifrån flyttas det enkelt över på en Liftroller rullvagn och kan sedan enkelt transporteras på plats inne i byggnaden där det ska användas. Gäller det avfall blir proceduren den omvända. Liftroller-systemet tål en vikt på 1200 kg.

I ett sådant projekt som Wallendal-bygget var det inte bara snickarna som fick materialleveranser. Både rörmokare och de som jobbade med ventilationen har ett jobb att göra och medföljande mängder material att lyfta in. 

Liftroller klarar att ta in det mesta så länge det storleksmässigt kan ta sig in genom fönsteröppningen och inte överstiger 1200 kg. Tack vare Liftroller kan man lyfta in alla typer av byggmaterial som spånskivor, virke, rör- och ventilation, glas, gips, stål, spiralrör med mera. Under Wallendal-jobbet bars inget material vare sig in eller ut via trapporna.  

“Vi tog också in stora glasdörrar och glasväggar med hjälp av Liftroller, perfekt levererade och monterade. Tack vare god kommunikation med leverantörerna har vi packat allt i ett format som passar genom fönsteröppningen. Det har sparat oss enormt med tid och ansträngning,” säger Døsen.

 

Enkelhet för kunden

Alla Lifttroller-produkter kan hyras direkt från tillverkaren. Torjus Egge Døsen är mycket nöjd med detta. “Att hyra direkt från företaget som uppfann lösningen har inneburit att de inte bara har levererat en produkt, vi har också fått god vägledning om hur vi använder produkten och löpande uppföljning”.

Grundare och VD Ivar Ole Wik är mycket nöjd med feedbacken från OS Bygg.

“Vi har fått många frågor från kunder i Norge som vill hyra snarare än att köpa. Det är i denna riktning utvecklingen sker, att fler och fler hyr utrustning istället för att äga. Det måste vi anpassa oss till. Det är också bra för miljön. Genom att hyra direkt från oss utan mellanhänder, kan vi underhålla och förbättra produkterna i mycket större utsträckning istället för att ständigt producera nya. En sådan cirkulär ekonomi är möjlig eftersom vi får en betydligt mera hållbar produkt, som kan gå tillbaka till tillverkaren för förbättring istället för att den skrotas och nya produkter tillverkas. Genom att hyra direkt från oss får kunderna också en hel del expertis på köpet som underlättar användandet. Vi har varit involverade i användningen av vår produkt på många olika typer av projekt och vet därför hur vi kan göra stora besparingar både för våra kunder och för egen del. Ett kort avstånd mellan slutanvändaren och tillverkaren gör det också lättare att hålla sig uppdaterad om branschens behov. Vår vision är att minska hälsoproblem och sjukfrånvaro i samband med materialhantering, samtidigt som vi erbjuder branschens snabbaste metod för in- och uttransport på plats. En nära dialog med kunderna är därför mycket viktig, säger Wik.

 

Spetskompetens inom uthyrning

Det är dotterbolaget Liftroller Rental AS som driver hyresparken. För att säkerställa en god kundupplevelse har företaget anställt Bjarte Kvamme som verkställande direktör. Kvamme har en lång erfarenhet från maskinuthyrningssektorn och brinner för god kundvård och innovativ drift av hyresföretaget.

“Liftroller Rental är ett efterlängtat koncept och jag är övertygad om att byggbranschen tar chansen att vara innovativ själv och använda denna effektiva och moderna lösning. Inte minst är det viktigt att fokusera på arbetarna och hälsoaspekten. Här är Liftroller ett helt tydligt val som ett verktyg för att minska sjukfrånvaron och främja hälsosamma arbetsvanor. Som i sin tur påverkar både arbetsmiljön och ekonomin. Med andra ord en vinnande lösning för företaget,” säger Bjarte Kvamme.

“Vi ser på Skandinavien som vår hemmamarknad, inte bara Norge. Vi erbjuder därför uthyrning direkt till entreprenörerna i Norge, Sverige och Danmark”, säger Kvamme.

 

Märkbar tidsbesparing

Det går snabbt när materialet kranas upp. Att etablera en bygghiss skulle ta mycket mera utrymme i anspråk på gatan och lätt skapa köer och försämra. Exempelvis är transport av gipsskivor ofta en utmaning och tar tid. Men med Liftroller blir detta arbete synnerligen smidigt. Liftrollers rullvalsar reducerar tiden betydligt vid inforslingen. Med Liftroller dras hela pallen snabbt in i byggnaden och kranföraren kan omedelbart starta lyft av nästa pall. Det här är otroligt effektivt och tidsbesprande, säger Bjarte Kvamme.

 

Kort om Liftroller

Liftroller AS är ett norskt innovationsföretag från Bergen som utvecklar och tillverkar smarta lösningar för effektiv byggarbetsplatslogistik. Liftroller AS har ett helägt dotterbolag kallat Liftroller Rental AS som hyr ut produkterna till både små och stora projekt. Företagets kundrådgivare har bred erfarenhet inom logistik och kan bistå kunderna i en tidig fas av projekten för att skapa bästa möjliga lösning för in- och uttransport av material. Enligt Liftroller Rental AS finns det mycket pengar att spara genom att använda rätt lösning.

www.liftroller.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×