Snart BREXIT!

Publicerad 23/12, 2019 kl. 12:22

När jag skriver på denna ledare, har det redan hänt två väsentliga saker på morgonen.

Lucia med kör har sjungit för det år Luciamorgon. Visserligen kom hon via TV, men det var en ovanligt spontan version med mycket glada och duktiga ungdomar. Det skapar julstämning. Det andra som hänt kan bli viktigare på sikt. Boris Johnson och Tories gick ut som storvinnare i valet i Storbritannien, vilket betyder snar Brexit. Det blir onekligen spännande att se hur det utvecklar sig och vilken inverkan det får för oss i Sverige och för Europa.

I vårt arbete har vi fokus på vibrationer och skadeverkningar från dessa. I samarbete med RISE har vi tagit fram en introduktionsutbildning för vår egen personal. Tanken är att branschen genom ökad kunskap och förståelse för de skador som vibrationer kan skapa, ska bli bättre på att ge råd vid val av maskin och metod. Tillsammans med ny presentation på våra PSI hoppas vi bli en del av att minska skadeverkningarna.

En annan viktig branschfråga är de gemensamma uthyrningsvillkoren där vi under hösten fått fram en ny uppdaterad version SRAH 19 på både svenska och engelska.

Vi har också startat ett nytt Hissutskott som ska ta sig an gemensamma frågor för den produkten. På gång är också ett utskott för el och energi med samma syfte.

För den som vill utveckla sina ledaregenskaper startar vi en ny ledarutbildning i januari, som är tänkt att vara återkommande.  Ta kontakt med kansliet om du är intresserad.

Naturligtvis vill vi också redan nu påminna om vårt nästa vårmöte/ Rentaldag  den 2 april i Båstad, som blir ett gemensamt möte för hela branschen. Inbjudan till Rentaldagen och detaljer kommer att komma ut i god tid.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×