Snart dag för Rentalföretagen att göra entré!

Publicerad 17/3, 2021 kl. 10:33

Det är en spännande tid vi går till mötes inom maskinuthyrningsmarknaden i Sverige.

2021 ser ut att bli ett historiskt år för maskinuthyrarna i landet. Branschföreningarna Hyreskedjan och Swedish Rental Association är nu i slutskedet av sitt arbete att samordna den svenska maskinuthyrningsbranschen under en gemensam förening. Detta arbete har föregåtts av år av förhandlingar mellan de båda föreningarna som nu alltså ser ut att nå i hamn. Läs Mikael Öbergs ledare på sidan 7 men rubriken “Nya tider, nya möjligheter” där han väl beskriver historien bakom och vad som fört de båda föreningarna och branschen till denna historiska förening under 2021, Rentalföretagen. Branschen går till mötes en helt ny era för de svenska maskinuthyrningarna och dess hyrestagare. Fördelarna är många både för maskinuthyrarna och leverantörer som är medlemmar och för hyrestagarna naturligtvis. SRT 1 och SRT 2 blir lite av en tvåstegsraket. I Mikaels ledare i detta nummer kan du läsa om historien bakom våra maskinuthyrarföreningar och vad sammanslagningen till rentalföretagen kommer att utmynna i. I SRT 2 som kommer ut i april kommer Mikael Öberg mera ingående beskriva fördelarna med att vara medlem i den nya föreningen Rentalföretagen. Ett grundligare reportage kommer också att publiceras. Mikael Öberg sitter i valberedningen för styrelse i Rentalföretagen.

Vi kommer också naturligtvis att bevaka när själva beslutet om sammanslagningen kommer att klubbas och när nya gemensamma föreningen Rentalföretagen är ett faktum.

I övrigt är detta första nummer av SRT 2021 ganska välfyllt med reportage om leverantörer av maskiner och verktyg, pressreleaser om nyheter och temaartiklarna “Varmt & Torrt på Bygget”, “Nya Arbetsplattformar” och “Nya Elverktyg”. Och så lite mindre snack om pandemin som vi helst ser att den snart släpper greppet. Men fortsatt gäller att hålla avstånd, tänka nytt och tänka om. Håll till godo med SRT 1-2021.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×