Spindelliftar från Palazzani

Publicerad 1/9 kl. 15:02

Fyra spindelliftar från Palazzani har levererats till Mollo Noleggio, ett företag i italienska Piemonte. Innan de fraktades iväg utbildades dessutom operatörerna i fabriken.

Mollo Group grundades på 1970-talet som ett lager för byggmaterial och utrustning i Alba, norra Italien. Idag har de över 300 anställda som är verksamma i 43 lokaler. Koncernens kärnverksamhet är uthyrning, med en flotta på över 8000 enheter som bland annat inkluderar luftplattformar, lyftutrustning och byggkranar. ”Palazzani är ett professionellt, seriöst och pålitligt företag, med ett komplett utbud av produkter som kan tillfredsställa olika typer av kunder, från privata kunder och offentliga företag, till slutanvändare”, säger Mauro Mollo, vd Mollo.

Innan de fyra spindelliftarna fraktades till Mollo utbildades operatörer på plats i fabriken. ”Bland den senaste generationens modeller som ingår i vår hyrflotta har vi Hybrid TZ330+ med diesel + litiumbatterier, idealisk för användning både utomhus och inomhus, där det inte finns någon strömanslutning och där användning av förorenande motorer inte är tillåten, såväl som på alla de byggarbetsplatser där låg bullernivå är ett krav. Och så finns modellerna XTJ 37+, XTJ 43+ och XTJ 52+ som redan är mycket uppskattade av våra kunder.”

På senare tid har Mollo ägnat stor uppmärksamhet till miljövänliga fordon i sin flotta, med noll eller minskade utsläpp av förorenande gaser, som fungerar med litiumbatterier, elmotorer, dieselmotorer (euro 6) eller motorer med olika teknologier eller system för att minska utsläppen av kväveoxider från avgaserna. Palazzanis mål är att tillhandahålla högkvalitativa produkter men också att utbilda operatörer. ”För att ge kunderna en komplett service och få ut det mesta av potentialen hos Palazzani-modellerna hyr vi ut dem med våra operatörer.”

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×