SRA höll lyckad rentaldag på Berns

Publicerad 12/12, 2014

SRAs Rentaldagen blev ett välbesökt arrangemang då den hölls torsdagen den 13 november. Drygt 80 personer från rentalbranschen hade samlats var ungefär hälften var uthyrare och resten leverantörer.

Swedish Rental Associations Rentaldagen 2014 bjöd som vanligt på en rad intressanta presentationer och information om den svenska och europeiska rentalmarknaden. Programmet var väl balanserat och innehöll både lite tyngre ämnen som varvades med mera lättsmälta sektioner.

Uppskattad hemlig gäst
Den hemlige gästen på seneftermiddagen var ett uppskattat inslag. Jens Lind kanske inte är jättekänd för den breda allmänheten men hans inslag på främst våra SVT-kanaler känner nog de flesta till. Jens Lind är frilansjournalist men har arbetat både inom den större rikspressen samt på TV. År 2000 utsågs han till Årets Sportjournalist. Han arbetar som frilans främst med sportrelaterade program såsom Sportnytt och Sportspegeln men har även arbetat med programmet Packat och Klart, nyhetsprogrammen Aktuellt och Rapport samt att han producerar olika typer av dokumentärer. Lind presenterade en rad olika sportklipp som en del var hämtade ur programmet Stopptid som alltid avslutar Sportspegeln på söndagar. Ett intressant föredrag som lockade fram många skratt.

Lovande utsikter
Men SRAs Rentaldagen 2014 började med ett studiebesök vid Södra Värtahamnen. Området är idag en omfattande byggarbetsplats som byggs om till en ny stadsdel med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service. Området kommer att samordnas med den befintliga färje- och kryssningsverksamheten som naturligtvis kommer att bevaras. Mötets deltagare delgavs en presentation av området samt rundvandring. Efter studiebesöket begav sig gruppen till Berns i Berzelii Park där mötet hölls i Kammarsalen. Efter lunch hälsade SRAs ordförande Johan Svedlund mötesdeltagarna välkomna och fortsatt att prata om den rådande situationen på marknaden. Han konstaterade att det ser lovande ut för byggindustrin under 2015. Sverige ser ut att kunna rulla på ganska bra, var bedömningen, och landet är idag den fjärde största rentalmarknaden i Europa. Svedlund berättade att det idag finns 224 rentalföretag i landet som tillsammans omsätter 10,4 Mkr vilket är SRAs siffror. Den europeiska sammanslutningen European Rental Associations, som SRA är medlemmar i, uppskattar den svenska marknadens värde till 12,5 Mkr. De fem största rentalföretagen i Sverige står för 62 procent av omsättningen vilket är en viss sänkning från 2012. Det spås att investeringarna inom bygg kommer att minska under 2015 och 2016 vilket beror på att mycket av byggmaterialet är idag prefabricerat samt att en ökande del av arbetskraften och även materialet kommer från andra delar av Europa. Branschen tros öka med cirka 4 procent under 2015 och innevarande år ligger ökningstakten på hela 11 procent från att ha backat med 2 procent 2013. Siffrorna kommer från ERA och tas med en viss skepsis hos SRA. Johan Svedlund berättade att han tror att verkligheten är den att en del av de 11 procent kommer att skvätta över på nästa år vilket kanske innebär att ökningen kommer att vara ganska lika från 2014 till 2015.

Vårt aktuella politiska läge, vad innebär det?
Efter Svedlunds inledning gavs utrymme för leverantörerna att presentera sig. Först ut var Starke Arvid som presenterade sitt sortiment av hjälpmedel på arbetsplatsen med särskilt fokus på nya glasliftsortimentet. Frank Stenstrand från Atlas Copco Construction Techniques Scandinavia berättade om företagets sortiment och lyfte särskilt fram nya produkter som kommer att lanseras under 2015s första hälft. Sedan var det dags för dagen huvudtalare, Ingela Bendrot, att äntra scenen.
Ingela Bendrot driver idag företaget Bendrot Kommunikation men arbetade tidigare som statssekreterare för Alliansens infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Bendrot har även arbetat vid Stockholms Stads tekniska förvaltning, Skanska och Svenskt Näringsliv. Bendrot föreläste under ämnet “Analys och reflektioner av det aktuella politiska läget”. Ingela Bendrot tillhör Moderaterna och var skarp i sin kritik mot Sveriges nya regering och underströk att sittande regering är historiskt exceptionellt svag. Under Alliansregeringen ökade man satsningen på exempelvis Sveriges infrastruktur med hela 20 procent. När övriga Europa backade ifråga om satsningar ökade alltså Sverige istället. Alliansregeringen sjösatte dessutom en ny infrastrukturell plan som sträcker sig till 2015. Planen löper på så länge inte en ny regering beslutar om en ny. Med det rådande läget med en svag regering lär det bli svårt att besluta om en ny plan för infrastrukturen, berättade Bendrot. Bendrot kommenterade också valutgången och rankande stämningen bland de olika partierna. Ett stämningsläge som är ganska lågt hos de flesta partier förutom SverigeDemokraterna som blev vågmästarparti och ökade kraftigt. Bendrot påpekade att de var en majoritet av moderater som övergav sitt gamla parti och gick till SD. Bortsett från detta så är det ganska liten skillnad mellan de två blocken. Bendrot beskrev stämningen inom Moderaterna som nedslagen, Centerpartiet var framförallt nöjda med att de inte minskade mer medan Folkpartiet upplever panik och risken är stor att Björklund kommer att ersättas vilket även gäller KDs Hägglund. Som direkt effekter av Socialdemokraternas politik listade Bendrot att Förbifart Stockholm läggs på is, Bromma Flygplats riskerar nedläggning, viktiga vägsatsningar i hela landet kommer att försenas, kilometerskatt införs samt även flygskatt. Efter Bendrots föredrag ställdes en rad frågor från mötesdeltagarna.
Efter Bendrot berättade Rickard Holmlund om de nya ställningsreglerna som kommer att införas i samband med att de nya sanktionsavgifterna avseende fallrisker införs första januari. Därefter presenterade Patrice Bleunven från SDMO företagets sortiment av mobila generators för byggarbetsplatser med mera. Företaget är världens största tillverkare och den svenska marknaden är en av företagets tre viktigaste i Europa. Nästa presentation kom från företaget Jack Midhage AB och Anders Pihl som presenterade företagets sortiment av luftrenare för byggarbetsplatser. Programmet heter Oxysan och bygger på joniseringsteknik som gör att byggluften avjoniserars vilket innebär att dammpartiklarna klumpar ihop sig och faller till marken. Oxysan har presenterats i SRT tidigare under året.
Leena Haabma och Björn Granberg berättade sedan om hur man gått vidare i arbetet med SRAs produkt PSI och hur man framförallt vill öka säkerheten på arbetsplatsen. Där har man börjat ta fram kortare animationer på varje produkt som med bilder eller filmsekvenser tydligt visar en produkts säkerhetsföreskrifter.
När dagen började närma sig sitt slut återstod en överraskning, den hemliga gästen för dagen. Efter kaffepaus var det dags för Jens Lind att berätta om sitt arbete på framförallt Sveriges Television. SRAs Rentaldagen avslutades med middag på Gute Grill och Bar som ligger några stenkast från Berns.
www.swedishrental.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×