SRA och Hyreskedjans årstämmor: Nollvision avseende vibrationer är målet

Publicerad 31/5, 2019 kl. 16:02

Torsdagen den 23 maj sammanstrålade en stor andel av Sveriges representanter från rentalmarknaden, det vill säga uthyrare och leverantörer. Det var branschföreningarna Hyreskedjan och SRA (Swedish Rental Association) som hölls sitt gemensamma vårmöte med årsstämmor för de båda föreningarna. Nära 120 personer deltog.

Mötet hölls i Stockholm på Clarion Hotell Stockholm på söder. En del deltagare anlände redan på onsdagskvällen den 22 maj och hade en gemensam middag. På torsdagen den 23:e höll Hyreskedjan sin årsstämma direkt på morgonen och SRA på eftermiddagen. Däremellan var programmet gemensamt. 

 

Aktionsplan för att minska skadliga vibrationer

Det gemensamma mötet öppnades av Bodel Blom, ordförande i Hyreskedjan och Leena Haabma Hintze, branschansvarig på SRA. Därpå tog Anders Andersson från försäkringsmäklaren Söderberg & Partner vid om pratade om vad som gäller för maskinuthyrningsförsäkringar. Försäkringsvärlden är ganska snårig och många frågor från åhörarna väcktes under presentationen. Nästa punkt på agendan var att Leena Haabma Hintze presenterade gällande hyresvillkor i SRAH19.   

Efter en kort bensträckare gjorde Anna-Lena Nordlander från Stavdal en kort genomgång och uppföljning av den lyckade rentaldagen förra hösten som hade temat Vibrationer. Anna-Lena sitter i SRAs styrelse och är ansvarig för arbetsmiljöutskottet. Hon berättade om de två huvudföreläsarna, Catharina Nordander från Lunds Universitet och Hans Lindell från RISE. Men vad har hänt sedan dess? Anna-Lena lyfte fram det faktum att det fortfarande finns en massa saker som branschen inte har en aning om. Drömmen är att uppnå en nollvision ifråga om vibrationsskador men det är ett tufft arbete som kräver stora insatser från både tillverkarna och uthyrarna. Viktigt är också att skapa en medvetenhet hos de som arbetar med maskinerna att konsekvent välja maskiner som vibrerar mindre och kanske andra metoder där man inte utsätts för vibrationer, om det finns att tillgå. Anna-Lena uppmärksammade också det faktum att högfrekventa vibrationer och slag faktiskt inte mäts ännu. Mätmetoderna idag är standardiserade men inte helt verklighetstrogna. Exempelvis mäter man inte när en diamantklinga skär in i materialet då de verkliga vibrationerna uppstår. Att nya maskiner blir bättre och bättre råder ingen tvekan om. Men de vibrerar fortfarande för mycket. Marknaden har fortsatt inte en aning om hur skadliga vissa typer av maskiner är. Det tål att upprepas att vibrationsskador är den vanligaste arbetsskadan på arbetsplatser idag. Har man fått en vibrationsskada kan den lindras om man inte fortsätter utsättas för vibrationer och slag. Men den är tyvärr oåterkallelig och kan inte botas. Högsta fokus måste därför ligga på att man inte exponeras för vibrationer någonsin i arbetet. Men hur kommer man dit? SRA har sedan i höstas arbetat med många flera olika verktyg för att öka medvetenheten både hos uthyrare och användare. Ett exempel är att man tagit fram en informationsfilm i sex delar där den första filmen visades på årsstämman. Anna-Lena berättade att man inom både SRA och Hyreskedjan lärt sig mycket om vibrationer och dess skadeverkningar sedan mötet i höstas, men det är lång väg kvar. Kunskapen om vibrationernas skadeverkningar måste ökas ordentligt bland användare, uthyrare och leverantörer. Det är fortsatt alldeles för lite kunskap om skadeverkningarna och hur vi undviker vibrationer.

Förutom de sex filmerna som producerats och som kan ses på www.swedishrental.se eller www.youtube.com kommer SRA och Hyreskedjan att anordna utbildningar och seminarier i ämnet. Medvetenheten måste stärkas. Som hyrestagare måste man börja efterfråga maskiner som vibrerar mindre. Då kommer tillverkarna att börja lyssna. Som uthyrare måste man plocka bort maskiner som vibrerar för mycket från sina hyllor, konsekvent. Nya symboler kommer att skapas som anger hur vibrationsskadliga maskinerna är. Symbolerna kommer att finnas på SRAs PSI-blad.

På mötet visades exempel på hur de nya PSI-bladen med vibrationssymboler kommer att se ut. En röst bland åhörarna hävdade dock att han tycker att det tar för lång tid att ta fram PSI-blad på nya maskiner i sortimentet rent generellt. Leena Haabma Hintze replikerade att så ska egentligen inte vara fallet. Det finns en kodgrupp som arbetar just med framtagande av nya PSI-blad och att det är bara att ta kontakt med kodgruppen och be dem ta fram ett nytt PSI-blad. Det är ett smidigt och snabbt arbete så länge leverantören är behjälpliga med de tekniska data som behövs. 

Sammanfattningsvis kan sägas att SRA och Hyreskedjan har rullat ut ett massivt åtgärdsprogram för att radikalt minska vibrationsskadorna. Och åtgärdsprogrammet innehåller som sagt en kraftfull marknadsföring och information genom utbildningsfilmer, seminarier, nya PSI-blad samt att man aktivt kommunicerar med leverantörer, uthyrare, användare samt förbund som Byggnads, Sveriges Byggindustrier med flera. Man framhåller också att som uthyrare är det en konkurrensfördel att kunna erbjuda ett lågvibrerande maskinsortiment. Något som visar at man som uthyrare tagit tag i problemet på allvar. Det stärker också Rentals position på marknaden. Drömmen är att SRA och Hyreskedjan skall ha Noll-Vib-Auktoriserade uthyrare.

Ett förslag som framkom under presentationen var att anordna en branschgemensam vibrationsmånad och under denna månad en utbildningsvecka för alla uthyrare. Som förslag skulle denna månad kunna ligga i september i år. 

 

Ordning och reda med Check Proof

Dagen fortsatte med en presentation från företaget Check Proofs vd, Håkan Holmgren.

Check Proof förser företag med verktyg för digitalisering av rutiner, processer och avvikelsehantering. Allt började med att Håkan arbetade i familjens grustäkt. Han insåg att de behövde ett arbetssätt att digitalisera arbetsprocesser och skapa rutiner för att underlätta det dagliga arbetet. Oavsett bransch så spelar rutiner och standardiserade processer en stor roll för att skapa kvalitet, säkerhet och lönsamhet. Det handlar om verksamheter som produktion, underhåll, miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet. I alla dessa områden finns rutiner och processer. I juni 2015 släpptes programmet Check Proof och målet är att bli en global spelare. Men hur kan Check Proof användas inom rentalbranschen. “Hur ofta blir det inte tjafs när en maskin kommer tillbaka om den är skadad eller inte? Om skadan uppstod under uthyrningen eller om den fanns tidigare? Det blir lätt en diskussion”, berättar Håkan. “Med Check Proof kan detta undvikas helt”, tillägger han. Check Proof har ett smidigt upplägg som gör in- och utcheckningskontroller av maskinerna enkla. Status stäms snabbt av och registreras. Check Proof består av en app och webbsida och med appen kan man dessutom ta bilder av maskinerna i fält plus att den har en rad andra funktioner som spårbarhet att man kan se var en maskin befinner sig. Anders Hedlöf på uthyraren Arema Rental AB använder sig av Check Proof och är mycket nöjda. “För oss är Check Proof en stor tillgång i det dagliga arbetet och gör all maskinhantering mycket enklare. Check Proof är dessutom mycket enkelt att arbeta med. Man behöver bara tanka in maskinlistorna så är man igång”, säger Anders. 

Check Proof är flexibelt och anpassningsbart för i princip alla branscher där regelbunden uppföljning av underhåll och kontroll på maskiner och annan utrustning är av stor vikt. Som användare betalar man en licenskostnad månadsvis som är förhållandevis låg. 

 

Ami Hemviken om engagemang och kommunikation

Efter lunch var det dags för Rental Quiz. En kul tävling där mötesdeltagarna testades om de dels följt med på vad som berättats på mötet så här lång och dels om man följer med i aktuella frågor inom branschen. Genom att koppla upp sig till en hemsida via sin mobil kunde varje deltagare svara på en rad olika frågor. På två stora skärmar på väggen redogjordes både för frågorna och svaren. För de tio bästa tävlande angavs poängställningen. Det gällde att svara rätt och snabbt för att få så mycket poäng som möjligt. Höll i quizet gjorde Helena Larsson, Lyft- & Byggmaskiner och Anders Hedlöf, Arema Rental från Hyreskedjan.

Efter frågesporten var det så dags för dagens dragplåster, föreläsaren Ami Hemviken. Temat för föreläsningen var betydelsen av engagemang och kommunikation. Ami hävdade att det är “inte” tanken som räknas, som man ofta brukar säga, utan vad man faktiskt gör. Ami är beteendevetare i grunden men har också arbetet som högstadielärare, konferencier, sångerska, pianolärare med mera. Men under de senaste åren har jobbet handlat om att vara föredragshållare och uppdragen har blivit många, både bland stora och små företag och organisationer. Hon utsågs till Årets talare - Kvinna 2017.

Ami är lite av ett socialt kärnkraftverk och det gällde att hänga med i svängarna under föredraget. Hon berör många olika ämnen samtidigt med ett stort mått av humor. Hon skulle klara sig bra som ståuppare också. Hon börjar med att säga att icke målgruppsanpassad kommunikation inte funkar. Målgruppen måste vara tydligt utformad i kommunikationen och det funkar heller inte med att hota. “Hotbildsretorik är inte motiverande”, sa Ami. Kanske något att tänka på när man informerar om vibrationernas skadeverkningar? Enligt Ami är det bättre att beskriva effekten av något man vill få fram istället för att beskriva ett hot. Prata också i termer “när” vi gör något istället för “om” vi gör något. Vi måste bli bättre på att beskriva effekten av det positiva med något. Viktigt är också att släppa taget om sig själv och istället fokusera på de du pratar med. Lär känna dina målgrupper väl så blir det lättare att påverka dem. En viktig ingrediens i kommunikationen som Ami lyfter fram är att undvika att vara stressad. Vid stress blir man oerhört dålig på kommunikation. Vårt stressystem är gammalmodigt och bygger på att kortisol pumpas in i hjärnan. Det var bra för några tusen år sedan när vi jagade för att överleva och behövde springa ifrån rovdjur för att inte bli uppätna. Då behövde vi reagera snabbt vid fara för att få blod till benen och rumpan, det vill säga mindre blod i hjärnan och mer till reptilhjärnan. Men det funkar inte lika bra idag exempelvis vid en förhandling. Stressystemet gör oss reaktiva men inte smarta. 

Ami redogjorde också för en del intressanta fakta som att människan tänker i genomsnitt 65 000 tankar per dygn men ungefär 95% av tankarna är samma tankar som vi tänkte igår eller som vi tänkt tidigare. 5% är nya tankar och nya beteenden per dag. Beröm och bekräftelse önskar alla människor mest. Viktigt att tänka på är att om man berömmer någon får man själv en belöning i hjärnan genom dopamin. Men är man stressad så är man inte empatisk eller kreativ. I stress agerar man egoistiskt och en människa kan inte leva länge så här, att vara egoistisk och inte kreativ. Vi klarar bara små toppar av detta. Som människor behöver vi leva i grupp, vara kreativa och empatiska.  

Ett annat fakta som Ami delgav är att 16% känner sig engagerade på jobbet. 73% oengagerade. Resten är aktivt motarbetande. Dessutom, de som gnäller tar mera plats för att de som är engagerade har gett dem plats. Om några negativa får utrymme så blir snart en osanning en sanning. Med tanke på att en människa, enligt Ami, arbetar i genomsnitt 100 000 timmar av sitt liv på en arbetsplats så bör man sträva efter att trivas på jobbet. Den som har minst gräns mellan privatliv och arbete mår bäst. Och var dig själv på båda ställena, var Amis uppmaning. Ami avslutade med några tänkvärda fraser att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Har mottagaren inte fattat så är det den som sänt budskapet som inte förklarat sig tydligt nog. 

Sen ska inställningen alltid vara: “Det är viktigt för mig att det går bra för dig”. Kanske en inställning att ta fasta på om man är säljare då 85% av alla beslut som fattas, fattas på grund av känslan, alltså inte pris, kvalitet, leveranstider med mera.

Rentaldagen fortsatte sedan med mingel med leverantörerna medan SRA höll sin årsstämma. Omkring 19.00 möttes alla för en gemensamma middag på hotellet.

www.swedishrental.se

www.hyreskedjan.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×