SRA och Hyreskedjans höstmöte i Luleå

Publicerad 23/12, 2019 kl. 13:14

På Clarion Hotel Sense i Luleå höll Hyreskedjan och Swedish Rental Association, SRA, sitt gemensamma höstmöte, en sammankomst präglad av flera intressanta föreläsningar, samtal och isbrytarbesök.

Det var den 13-14 november som representanter från hela den svenska rentalbranschen sammanstrålade på Hyreskedjan och SRAs höstmöte för att nätverka, umgås och ta del av information och kunskap från mötets olika föreläsare. Mötet inleddes med ett studiebesök på Lindbäcks bygg, som har byggt en av Europas modernaste produktionsanläggningar för flerbostadshus. Företaget har under flera år samarbetat med Luleå tekniska universitet för att utveckla industriellt byggande av flerbostadshus i trä. Studiebesöket följdes av en gemensam middag på hotellet.

 

Presentation av nya partners

Nästa dag inleddes med ett leverantörsmingel och ett officiellt välkomnande från Hyreskedjans ordförande Bodel Blom från Byggutrustning Luleå och ledamoten Anders Hedlöf från Arema Rental. Nya partners i föreningen fick därefter presentera sig själva, sina företag och sin affärsverksamhet. Först ut var elverktygstillverkaren Metabo, representerade av André Olsson, Country Manager Sverige, och Jonas Lantz, Key Account Manager Sverige.

Det andra företaget var Lyckselebaserade Maxmoduler Produktion, med vdn Christer Hedlund och försäljningsansvarig Fredrik Åström i spetsen, som berättade om företagets huvudprodukt arbetsbodar. Företaget grundades 2007, har ca 80 anställda och har i nuläget två anläggningar.

Det tredje företaget PA-SO Produkter som tillverkar trappor till arbetsbodar och har 15 anställda, en omsättning på 35 miljoner kr och är baserade i Alvesta. PA-SO Produkter representerades av deras säljare Stefan Eklund.

Sist men inte minst kom William Kivistö-Larsson från företaget Verified, ett företag som inriktar sig på elektronisk signering och identifiering. Han berättade att de börjat jobba mer och mer mot hyresbranschen, bl a när det kommer till signering av hyravtal och serviceavtal.

 

Möjligheter att söka bidrag

Johan P Bång, vd Inby Rental och suppleant Hyreskedjan, berättade om alla de möjligheter som finns att söka bidrag för företag som vill utvecklas och samverka. Han berättade bl a om att det finns över 600 företagsstöd i landet, som tillsammans ger ut hela 30 miljarder kr årligen. Han berättade även om den enorma tillväxt som byggbranschen sett i länder som Kina där hela kluster av skyskrapor byggts upp på bara några år, en stor skillnad jämfört med exempelvis USA.

Johan P Bång redogjorde även för olika initiativ och vägar att gå för den som vill utveckla sitt företag, bl a innovationstävlingen Vinnväxt, SNITTS och SISP. Han berättade även vilka faktorer som är av särskild vikt när man söker stöd, t ex hur stort behovet för stöd är, hur satsningens affärsverksamhet ser ut, om man fått stöd tidigare och om det finns tecken på en långsiktig lönsamhet.

 

Prognos för byggbranschen

Nationalekonomen Johan Deremar karaktäriserade byggbranschen som fortsatt dämpad och redogjorde för ett skakigt världsläge i och med Brexit och handelskriget mellan Kina och USA, för att nämna några exempel. Det globala investeringsklimatet är generellt sett lågt och de totala byggnadsinvesteringarna går ned. Detsamma gäller även på hemmaplan för den svenska byggnadsdelen. Under åren 2018-2020 finns stora regionala skillnader där det förvisso byggs mycket i Göteborg, men där städer som Stockholm har sett en minskning.

Erik Ranängen från Sveriges Byggindustrier delade därefter med sig av en prognos för just Norrbottens byggmarknad. Han inledde sin föreläsning med ett kort Norrbottenquiz för att testa publikens kunskap om regionen. Norrbottens län präglas just nu av flera större projekt, bl a nya bostäder på det gamla skjutbaneområdet i Kiruna, vindkraftsparken utanför Piteå och Facebooks tredje serverhall, för att inte nämna den stora flytten av såväl Kiruna och Malmberget. “Det är ett spännande län där det händer en hel del saker”, sade han och berättade att det investeras miljardbelopp inom både industri och infrastruktur i Norrbotten och Västerbotten.

Prognosen avrundades med ett samtal kring sund konkurrens och Sveriges Byggindustriers nolltolerans mot alla former av fusk- och svartarbete.

 

Utflykt till Luleås isbrytare

Föreläsningarna följdes av ett besök ut till kusten för att se isbrytarna i Luleå. Alla besökare fick stiga ombord, få en rundtur och höra om isbrytarnas historia och hur assistansarbetet går till under årets kalla månader då isen kan utgöra ett stort problem för båttrafiken. Bland annat fick besökarna lära sig hur vardagen ser ut för personalen på båtarna och hur isen är som en tjock gröt på havsytan som ständigt är i rörelse, snarare än ett hårt, tjockt lager som står still.

Efter isbrytarbesöket åkte sällskapet tillbaka till hotellet för en ny föreläsning, denna gång av ProcessIT Innovations, ett samverkanscentrum i norra Sverige som tillsammans med industriellt inriktade it-företag arbetar för att ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov. Föreläsningen hölls av Ulf Andersson.

 

Utbildningar, nyheter och frågor i branschen

Därefter talade Bodel Blom och Leena Haabma Hintze, branschansvarig SRA. På agendan var bl a en branschspecifik utbildning för uthyrare och personal på depåer och kundcenter, i syfte att ge ökad kunskap om vibrationer från handverktyg med fakta, filmat material och diskussionsfrågor. I samband med detta visades en informationsvideo med Jakob Riddar, forskningsingenjör vid arbetsrelaterade besvär Lunds universitet.

Därefter fördes en livlig diskussion om personlig säkerhetsintroduktion, PSI, rentalbranschens säkerhetsblad för maskinanvändare, samt en presentation av en arbetsledarutbildning för specialistföretagare inom byggbranschen. Utbildningen innefattar bl a föreläsningar av erfarna specialister och uppföljning med mentorer. Branschnyheter lyftes fram, bl a om den konsolidering, uppskalning och specialisering som präglat industrin under senare tid, samt branschfrågor såsom omarbetade AFS-regler, uppdaterade miljökrav för år 2020 och medicinska kontroller. Därefter diskuterades det nya hyresavtalet SRAH19, vilket är förhandlat med och godkänt av Sveriges Byggindustrier, ett avtal som Hyreskedjan efter omröstning ställde sig bakom. Därefter presenterades 2018 års totala omsättning av rental och Hyreskedjan + SRA, nettoomsättning åren 2014-2018 och 2018 års nettomarginal.

När föreläsningarna var över bjöds alla gäster på en fördrink samtidigt som de deltog i en frågesport, där deltagarna och deras placering i topplistan visades upp på storskärm i realtid. Till sist korades vinnaren och fördrinken dracks upp, innan sällskapet gick vidare till hotellrestaurangen för en avslutande, lyxig trerättersmiddag med många samtal och skratt.

www.hyreskedjan.se
www.swedishrental.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×