Starkt stämningsläge trots osäkerhet i världen (Konjunkturbarometern: April 2022)

Publicerad 31/5, 2022 kl. 14:28

Barometerindikatorn backade något i april, från 110,3 till 109,5. Tillverkningsindustrin och detaljhandeln föll tillbaka medan övriga sektorer ökade något. Trots den rådande osäkerheten i ekonomin är stämningsläget i näringslivet mycket starkt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med 3,3 enheter men är trots nedgången kvar på en ovanligt hög nivå. Utvecklingen i april förklaras framför allt av företagens mindre optimistiska förväntningar gällande kommande produktion.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg något och pekar på ett starkare stämningsläge än normalt. Konfidensindikatorn för husbyggande steg med 1,7 enheter medan indikatorn för anläggningsverksamhet föll med 2,2 enheter.

Efter de senaste månadernas kraftiga svängningar i detaljhandelns konfidensindikator var utvecklingen lugnare i april. Detaljhandelns konfidensindikator backade med 0,5 enheter till 110,3. Företagens anställningsplaner har sedan finanskrisen 2007 endast vid ett fåtal tillfällen varit så optimistiska som de är nu.

Tjänstesektorns konfidensindikator steg marginellt i april, från 108,8 till 109,6 och fortsätter att peka på ett starkare stämningsläge än normalt. Förklaringen till ökningen är framför allt en förbättrad utveckling av företagens verksamhet under de senaste tre månaderna.

Efter det kraftiga fallet i mars steg hushållens konfidensindikator med 1,6 enheter till 74,9 men pekar på ett fortsatt mycket svagt stämningsläge. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, ökade med 5,6 enheter. Samtidigt ökade makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, med endast 0,8 enheter.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×