Stor invigning hos Wirtgen

Publicerad 8/5, 2014

I mars öppnade Wirtgen Sverige portarna för ett stort antal gäster och invigde sin nya service- och säljanläggning med rundvandring, utställning och maskindemonstrationer.

Efter 30 år i Sverige flyttade Wirtgen i februari in i en helt ny anläggning i Alvesta. Den omfattar över 15 000 m2 och innehåller skräddarsydda lokaler för verkstäder, maskintvätt, reservdelslager, försäljning och administration.
Med en storståtlig invigning firades detta med över 250 inbjudna gäster, från Gällivare i norr till Trelleborg i söder. Gästerna möttes av en utställning av maskiner från Wirtgens fyra produktlinjer: Wirtgen fräsar, Hamm vältar, Vögele läggare och Kleemann krossar.
Invigningen genomfördes i den utrymda verkstadsdelen av Stefan Wirtgen, Managing Partner of Wirtgen Group, som dagen till ära flugit upp från Tyskland.
I sitt inledningsanförande anförde Stefan Wirtgen att ingenting hade lämnats åt slumpen för denna anläggning och att man genom denna satsning visade sin tro och sitt engagemang i den svenska marknaden. ”Anläggningen kommer att möta kundernas behov och samtidigt visa på Wirtgens långsiktiga strategi att vara nära sina kunder”, fortsatte han.
Invigningen avslutades med att Stefan Wirtgen överlämnade en symbolisk nyckel till Lars Görefält, VD för Wirtgen Sverige.
Vid projekteringen av anläggningen siktade man på att den nya anläggningen skulle ha så minimal miljöpåverkan som ekonomiskt möjligt, berättade Lars Görefält. Det gäller allt från isolering, tvätthallar, uppvärmning, etc.
Vid en rundvandring i huset, som onekligen känns tyskt till sin karaktär, fick gästerna se de nya lokalerna och bekanta sig med företagets erbjudanden inom service, finansiering, miljöteknik, utbildning och bergteknik.
”Det här känns jättebra”, säger Daniel Tegin, försäljningschef. De nya lokalerna har på bara några veckor gjort att vi blir effektivare. Det är ljusare och tystare och alla funktioner hänger ihop bättre. Daniel är speciellt glad i de nya undervisningslokalerna.
”Vi satsar mycket på att hjälpa våra kunder med olika typer av kurser”, berättar han. Vi har utbildningar i maskinhantering och applikationskunskap samt utbildningar av servicetekniker.
I utbildningarna så använder man egen personal och i vissa fall även utbildare från fabriken i Tyskland.
Wirtgen har huvudsakligen företagsspecifika kurser som man anpassar efter kundernas behov men man har även ett antal generella kurser.
”Vi har hållit på med detta i drygt 6 år och utbildar mellan 100 och 200 personer per år.”

Ökat fokus på hyresmarknaden
Dagen avslutade med en maskindemonstration där flera maskiner visade upp sig i Sverige för första gången.
Först ut var en fräs, Wirtgen W200 Hi. Den har en hydrauldriven frästrumma vilket innebär att man kan förskjuta trumman 40 cm åt vardera sidan.
Man presenterade även Vögele 1600-3i, som med ett nytt mindre chassi gör att den passar bra för stadsmiljöer och andra arbetsplatser med begränsat utrymme.
Hamm HD CompactLine, med vältar mellan 2,6 – 4 ton visades för första gången upp i Sverige. Det är fyra nya modeller som alla har utrustats med oscilleringsteknik.
Enligt Wirtgen så innebär det en snabbare packningstillväxt, samtidigt som det inte påverkar omkringliggande byggnader eller rör och ledningar under byggplatsen med vibrationer. Andra användningsområden är exempelvis: broar, ramper och i parkeringshus, på tunna skikt (tunnskiktsasfalt DSH-V) eller över gas- och vattenledningar.
”Det här är maskiner vi tror mycket på och tillsammans med de nya jordpackningsvältarna i H serien så är de mycket passande för hyresmarknaden”, menar Daniel Tegin, försäljningschef på Wirtgen Sverige.
”Vi kommer att öka vårt fokus på hyresmarknaden, berättar han, och vi har bl. a anställt en person som ska fokusera på detta område.”

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×