Stormöte i Rentalbranschen!

Publicerad 30/5, 2018 kl. 12:41

Den 12 april var det stormöte i den svenska rentalbranschen. Landets två branschföreningar för maskinuthyrning valde att förlägga sina möten på samma tid och plats nämligen Hotell Prins Philip i Skärholmen.

Inledningsvis hölls separata årsstämmor i de båda föreningarna men efter det var mötet gemensamt och samlade en bra bit över hundra mötesdeltagare.

 

Bodel Hyreskedjans första kvinnliga ordförande

I SRA valdes Johan Svedlund till interimistisk ordförande tills Mikael Öberg åter är i tjänst. SRAs övriga styrelse omvaldes. Inom Hyreskedjan skedde något historiskt genom att föreningens första kvinnliga ordförande valdes i Bodel Blom. En del förändringar skedde i föreningens styrelse. Bodel har varit aktiv inom Hyreskedjan i många år och arbetar vid uthyraren Byggutrustning Luleå AB. Under senare år har hon varit en viktig drivande kraft inom föreningens styrelsearbete. Att hon nu tar över ordföranderollen känns som en naturlig och bra utveckling.

 

Viktiga punkter på dagordningen

Under det gemensamma mötet avverkades en rad viktiga programpunkter. Bodel Blom redogjorde för den kommande nya dataskyddslagen, GDPR och vad den innebär för hyresföretagen. Bodel har tillsammans med Mikael Öberg, SRA, och Helena Larsson, Hyreskedjan, skapat en informationsbank för medlemsföretagen som kommer att publiceras på respektive förenings hemsida.

Magnus Jaasund från Hyreskedjan informerade kring de lagar och regler som gäller vid transport samt uthyrning av registrerade fordon.

Man diskuterade även de kommande nya reglerna för ID06. Många frågetecken och stor oro uttrycktes bland hyresbolagen kring otydligheterna med de nya reglerna och hur detta kommer at påverka uthyrningsbranschen.

Lena Haabma Hintze, som är kanslichef vid SRA, gick igenom SRAs verksamhet, arbetsordning, visioner och mål tillsammans med Jenny Forsell och Isabelle Iglesias Lindberg, båda också från SRAs kansli. Jenny Forsell gav en presentation kring tjänsterna med SRA-kod och PSI-guiden. Mer information går att hämta på länken www.srakod.se. Isabelle Iglesias Lindberg presenterade olika typer av trycksaker inom SRA samt den nya hemsidan för föreningen.

 

Intressant grupparbete gällande samarbetet

Dagen fortsatte sedan med grupparbeten gällande samarbetet mellan de båda föreningarna, Swedish Rental och Hyreskedjan gällande fördelar, farhågor och medlemsnyttan med att öka samarbetet. Stämningen var god och öppenhjärtligt. Generellt gavs mest positiva kommentarer från de olika diskussionsgrupperna. Många framhöll att för att kunna utveckla rentalbranschen i Sverige mera effektiv är i förlängningen bästa vägen en stark förening och att en förening var att föredra. Bedömningen var också att båda föreningarna kan tillföra mycket positivt för en ökad gemensam nytta. Flera framhöll att om vi blir fler blir vi även starkare och kan enklare och mera effektivt driva frågor gentemot myndigheter dessutom blir det mindre dubbelarbete med en förening. En annan fördel är för leverantörerna som inte längre behöver vara med i två föreningar. Man tyckte också att det kansliupplägg som SRA har fungerar bra och man också alltid har en uppdaterad fungerande hemsida. Men det fanns också farhågor som att de mindre uthyrarna inte kommer att synas eller kommer at få svårt att göra sig hörda. En fråga ställdes hur det kommer att bli med rösträtten när storleken på medlemmarna varierar ganska mycket. Någon annan upplevde att med en förening kanske gruppkänslan försvinner som det varit mycket av inom Hyreskedjan under åren. En annan synpunkt var att risken för konflikter kanske ökar och att man tappar fokus. En annan synpunkt rent generellt vad gäller inriktingen som gäller båda föreningarna var att fokus på tyngre entreprenadmaskiner saknas blad uthyrarna. 

Allt som allt blev diskussionerna om samgåendet ett mycket intressant inslag i mötet och den allmänna stånd punkten var tydlig att en förening är att föredra.

 

“Kundvård suger”

Innan dagens sista föreläsning avtackades Hyreskedjans avgående ordförande Thomas Trudesson samt Magnus Jaasund som lämnade sitt styrelseuppdrag. Sist ut var sedan föreläsaren Hans Olsson som fängslande och även humoristiskt talade över ämnet att “Kunden har alltid fel och att kundvård suger”. Dagen avslutades med gemensam middag med god stämning och många skratt. Det faktum att mässan Nordbygg arrangerades samtidigt på Stockholmsmässan gjorde att en del leverantörer uteblev från mötet. Saknades gjorde också en del välkända ansikten och stämningshöjare från Hyreskedjan som exempelvis Sune Almqvist. Mässan Nordbygg besöktes av de flesta mötesdeltagarna påföljande dag.

www.swedishrental.se

www.hyreskedjan.se

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×