Svensktillverkade Norrlandsvagnar från Bygdsiljum: redo när Coronan släpper

Publicerad 16/6 kl. 15:00

SRT besöker en snart 60-årig tradition av utveckling och tillverkning av högkvalitativa personalvagnar beläget i Bygdsiljum i Västerbotten. Norrlandsvagnars breda produktutbud hyrs idag ut på många av landets maskinuthyrningsdepåer.

På en byggarbetsplats idag är det viktigt att det finns lämpliga mobila lokaler för de som arbetar på bygget. Det har hänt mycket med den gamla hjulförsedda byggbaracken som lanserades någon gång i slutet av 1940-talet. Förr bestod bekvämligheten för manskapet av några stolar och bord, och en något sånär varm och lugn plats att kunna vila en stund. Dagen bodar som hyrs från en maskinuthyrare ser helt annorlunda ut. Här finns alla bekvämligheter med kök, toalett, duschrum med mera. Bodar kan dessutom skräddarsys för de ändamål de ska användas för. 

 

Började med husvagnstillverkning på 1960-talet

Företaget Norrlandsvagnar AB är en av landets tillverkare av mobila bodar eller vagnar som de själva kallar sina produkter. För bygg- och anläggningsindustrin tillverkar man en rad olika typer såsom personalvagnar, toalettvagnar, bostadsvagnar, manskapsvagnar, rastvagnar, hantverkarvagnar med mera. 

Men allt började med att Frans Sörensen grundade företaget 1961 i orten Bygdsiljum i Västerbotten. Frans kom dock från Danmark men arbetade med vägarbeten i Nordmalings kommun. Året innan han startade Norrlandsvagnar hade han gift sig med sin Gudrun som kom från trakten. På den tiden tillverkade man främst husvagnar men efter några år började man även utveckla och tillverka andra typer av vagnar för användning inom skogsbruk, bygg- och anläggning med mera. 

Idag ägs bolaget av industriutvecklingsbolaget Indvelop AB som är en koncern bestående av sju teknikbolag framförallt med fokus på produktutveckling, mekanisk industri samt tillverkning av personalvagnar genom Norrlandsvagnar. Indvelop ägs och drivs av Mattias Eriksson och Per Guvå.

Utveckling och tillverkning av Norrlandsvagnars produkter ligger fortsatt i Bygdsiljum medan det administrativa arbetet är flyttat till företagets huvudkontor i Trollhättan där det samordnas med övriga bolag. Norrlandsvagnar sysselsätter idag 19 personer.

Norrlandsvagnars produkter bygger på ett smart modulsystem. “Det modulsystem som vi utvecklat gör att vi enkelt kan anpassa våra produkter efter kundens olika önskemål. Vi har en egen konstruktionsavdelning där vi tillsammans med marknadsavdelningen och produktionen snabbt kan anpassa produkterna och hela produktionen”, berättar företagets VD Mattias Eriksson. “Ett signum för våra vagnar är välbyggda och stabila produkter med god livslängd samt med beprövade tekniska lösningar”, tillägger Mattias.

Produktionen är upplagd så att man köper in komponenter, varav en del i närområdet, som sedan förädlas internt. All montering sker också internt samt att man har en egen snickeriavdelning.

 

Brett produktsortiment

Produktsortimentet är brett vilket gör att man vänder sig till många olika typer av kunder såsom kommuner, entreprenörer inom bygg- och anläggningsverksamhet, uthyrare, skogssektorn med mera.

“Våra största kunder är inom uthyrning där Ramirent och Cramo historiskt sett utgjort en betydande del. På senare tid har även andra framgångsrika hyresbolag, som Totaluthyraren och JIAB, köpt många vagnar”, berättar Mattias.

Norrlandsvagnar hyr som regel inte ut till slutkunder vilket är företagets policy men det finns vissa undantag då en kund har specifika behov och behöver en långtidshyra av vagnar, kanske för ett specifikt projekt. Norrlandsvagnars systerföretag Indrent AB erbjuder dock uthyrning till uthyrare och har ett antal affärer med större aktörer. “På Indrent har vi tagit fram ett nytt uthyrningskoncept för att kunna hantera en ökad volym för uthyrning av vagnar”, säger Mattias.

 Mattias ser stor utvecklingspotential inom både tillverkning och uthyrning av vagnar under de närmaste åren. “Marknaden finns där och har växt under en lång tid samt att vi har en produkt med dokumenterad hög kvalitet och livslängd som passar utmärkt att hyra ut”, säger Mattias.

Vad gäller utveckling av nya produkter så berättar Mattias att det sker en kontinuerlig utveckling och förbättring av produkterna hela tiden. Marknadskraven utvecklas och förändras och då måste Norrlandsvagnar hela tiden anpassa sig. Ett exempel på en nyhet som Mattias nämner är en modell med förbränningstoalett. Norrlandsvagnar största marknad är Sverige men man säljer även till de övriga nordiska länderna. Man har dock inga återförsäljare utan försäljningen sker uteslutande via den egna organisationen.

 

Stor efterfrågan men Corona bromsar

Även Norrlandsvagnar har som många andra drabbats av Corona-utbrottet men förfrågningarna från kund ligger fortsatt på en hög nivå. “Jag bedömer att behoven från marknaden är oförändrat men pandemin har naturligtvis gjort många avvaktande gällande nyinvesteringar då ingen vet vad som kommer att hända. Jag tror att det kommer att hålla i sig tills vi åter uppnått någon form av normalläge och företag vågar att börja investera igen”, säger Mattias.

Men Norrlandsvagnar är väl rustade när trycket från Coronan börjar lätta och de kan börja arbeta som vanligt igen. På frågan om vilka krav och regler som gäller för arbetsbodar idag och hur trenden framåt ser ut svarar Norrlandsvagnars försäljningsansvarige Anders Jämthagen så här: “Vi upplever att framförallt kraven är skiftande från kund till kund. Vad jag kan säga med säkerhet är att kunder som räknar på livscykelkostnaden för sitt vagnsägande förordar Norrlandsvagnar. Sitt val tror jag de bygger på att vi har en tålig konstruktion och en påkostad produkt. Våra produkter är relativt kostnadseffektiva när det gäller underhållet samt att andrahandsvärdet är högt. Vi märker också att våra vagnar uppskattas i de fall där personalen och de som använder våra vagnar får vara med och påverka beslutet. Jag tror att det är flera olika parametrar som spelar roll kopplat till hur våra vagnar upplevs att vara i”, säger Anders.

I Sverige hyrs Norrlandsvagnar ut genom ett stort antal maskinuthyrares depåer där merparten är medlemmar i Swedish Rental Association och Hyreskedjan. Några exempel är Ramirent, Cramo, JIAB, Hyrcenter, Hyreslandslaget, Hyrpoolen, LE Maskin, MG Rental, Totaluthyraren med flera.

www.norrlandsvagnar.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×