Swepac, en starkt växande internationell aktör inom lätta anläggningsmaskiner

Publicerad 5/3 kl. 12:17

Sedan några f.d. Dynapac-kollegor förvärvade Swepac i Ljungby har man allt tydligare satt varumärket på den internationella kartan och tredubblat omsättningen på fem år. Nu är man aktuell med flera nya produkter som visas på Bauma i april.

I Sverige finns rent generellt en unik tradition inom utveckling av maskiner och verktyg för bygg- och anläggningsbranschen. En egenskap som håller landet i framkant internationellt. Många goda exempel kan ges på detta och ett är, som den här artikeln handlar om, företaget Swepac i Ljungby. En gång sprunget ur en annan stor aktör, Dynapac, som numera är franskägt.

 

“Inte svårt att välja Swepac”

SRTs utsände hade i februari förmånen att besöka Swepac i Ljungby för tredje gången. Mycket har hänt sedan bolaget grundades 1992 av Lennart Svensson och Per Sätterman. Företagets djuplodande kunnande inom vibroplattor och smarta lösningar för driftsäkra produkter anpassade för hyresmarknaden, har haft stor betydelse för företagets utveckling, ett kunnande som förvaltats väl inom bolaget.

2012 såldes Swepac till några f.d. nyckelpersoner inom Dynapacs ledning vilka var Johan Cervin, tidigare styrelseledamot i Dynapac, Ronald Kok, tidigare CEO för Dynapac, Anders Johansson, tidigare CFO för Dynapac samt William Teeling tidigare försäljningschef för Dynapac i Norden.

Anders Johansson, VD för Swepac idag, berättar att valet att förvärva Swepac inte var svårt. “Vi visste sedan länge att Swepac var ett av få lokala bolag i branschen som kunde utmana Dynapac”. “Ett stort värde för oss var också Swepacs nära relation till sina kunder”, tillägger Anders.

När kollegorna från Dynapac tog över verksamheten gjorde man en del förändringar för att vidareutveckla Swepac. Man gjorde stora investeringar med att förstärka produktsortimentet inom jordpackningsprodukter och utveckla en helt ny produktportfölj med betongbearbetningsprodukter. Betongprodukterna omfattar betongglättare, stavvibratorer, ytvibratorer, slodor, bansystem med mera, men jordpackningsprodukterna dominerar fortfarande företagets försäljning. Trots den stora försäljningsökningen för markvibratorer är asfalts- och rundpaddorna fortfarande storsäljarna inom Swepacs packningsutrustning.  “Vår specialitet är jordpackningsprodukter och så kommer det alltid att vara men våra betongprodukter är ett mycket bra komplement”, berättar Per Sätterman som är platschef på Swepac i Ljungby.

 

Dubblad produktionskapacitet och fler tillverkade produkter

Anläggningen i Ljungby som byggdes 2009 är rymlig och ljus och sysselsätter ett sammansvetsat gäng både inom produktionen och på kontoret. Idag är man 30 anställda i Sverige varav cirka 20 arbetar i produktionen. Varje arbetsdag har ett gemensamt morgonmöte där man diskuterar dagens arbete. Det är en Teamleader som leder mötet och inte en arbetsledare. Teamleadern, tillsammans med orderavdelningen, bestämmer också vad som ska produceras under dagen. Alla typer av eventuella problem eller möjligheter ventileras på morgonmötet. Sammansättningen av produkterna är linjebaserad från ax till limpa. Sedan roterar man så att alla inom produktionen skall kunna montera samtliga produkter. Alla produkter testas och provkörs noga innan de är redo för leverans. Swepac är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och följer LEAN-modellen i sitt arbete. Sedan 2013, när produktionsupplägget inom fabriken lades om och effektiviserades, har man lyckats halvera monteringstiden vilket innebär att man har god kapacitet i produktionen. “Egentligen kan man säga att vi med produktionsomläggningen lyckats dubbla vår kapacitet och samtidigt minska produktionsytan så att vi fick plats med produktion av betongprodukterna. Vi har fortsatt goda resurser att kunna öka produktionen en hel del under de närmaste åren. Något som vi dock behöver se över i framtiden är våra lagerutrymmen”, berättar Anders Johansson. Man har också gjort en hel del investeringar i flera olika typer av produktionsutrustningar och mer är på gång de närmaste åren. Ett resultat av förändringarna inom produktionen är också att kvaliteten på maskinerna har förbättrats vilket resulterat i sänkta garantikostnader och nöjdare kunder. Men det bästa av allt är att man med en begränsad ökning av anställda i produktionen jämfört med 2013, har ökat omsättningen från ca 40mkr till 120mkr. Under den kommande femårsperioden är målsättningen att dubbla omsättningen från nuvarande nivå.

 

Siktar på ökad export

En tredubbling av omsättningen på fem år bottnar i många saker. Först och främst en bra och högkvalitativ produkt som kunderna uppskattar, rätt typ av produkter och en stark försäljning. “Sverige är fortfarande vår huvudmarknad tätt följt av Norden men vi kan fortsatt ta marknadsandelar här hemma”, säger Glenn Eriksson som är försäljnings- och marknadschef på bolaget. Glenn är gammal i gemet och har jobbat med försäljning av bygg- och anläggningsprodukter inom Tremix, Dynapac och Atlas Copco under många år innan han kom till Swepac. I Sverige säljer man antingen direkt till slutkund eller återförsäljare samt till maskinuthyrare. Rentalmarknaden har alltid varit den största kundgruppen för Swepac vilken står för cirka 85 % av omsättningen i Sverige. I Upplands Väsby har man egen serviceverkstad  och man har ett antal auktoriserade serviceverkstäder runt om i landet. 

Marknader som växt kraftigt under de senaste åren, förutom Sverige och Norden, är bland annat Polen och tillhörande grannländer i Centraleuropa som exempelvis Tjeckien, Ungern, Slovakien, Bulgarien och Rumänien. Särskilt i Polen har utvecklingen varit mycket god. Andra viktiga marknader är de baltiska staterna och Ukraina. I Polen har man eget dotterbolag med serviceverkstad samt två säljare anställda. I Sverige och Finland är uthyrarna de dominerande kunderna samtidigt som rentalbranschen i Östeuropa också är en viktig och växande kundgrupp. En annan marknad som börjar röra på sig ordentligt är Mellanöstern. Sedan förra året har man en säljare anställd i Dubai. “I nuläget är inriktningen att främst växa på de marknader som nämnts. Men naturligtvis vill vi även växa i Västeuropa och på sikt även i USA”, säger Anders. Idag har Swepac omkring 30 återförsäljare runt om i världen. 

Framtiden ser ljus ut för Swepac. Anders berättar att den produktinriktning man har idag kommer inte att ändras men man kommer att bredda produktutbudet. Målet inför de närmaste åren är att växa organiskt och därmed öka omsättningen. Idag är Sverige huvudmarknaden men målet är att öka exporten. “Vi hoppas på sikt att exportverksamheten ska gå om den inhemska försäljningen och det kommer att ge fler arbetstillfällen i Ljungby”, säger Anders. “Den genuina småländska företagarandan som vi har i Ljungby genomsyrar också Swepac och det är ett mervärde som också våra kunder har nytta av. Vi har en fantastisk personal som är mycket duktiga i sin yrkesroll och lojala mot företaget och det utmynnar i högkvalitativa produkter”, säger Per Sätterman.

 

Nya produkter på Bauma

Att växa innebär att man måste utvecklas och producera nya produkter. Produktutveckling har alltid varit central och kunddriven.  Med tyska mässan Bauma 2019 i antågande kommer också Swepac att lansera en rad nya produkter. I den här artikeln kommer vi inte att gå in i detalj på nyheterna utan det kommer SRT publicera i en separat artikeln i nästa nummer av tidningen som är mässnummer för Bauma. Men kortfattat kan nämnas att man på Bauma kommer att släppa fler batteridrivna vibroplattor. “Det har hänt mycket inom batteritekniken och här vill vi utvecklas mer genom att öka samarbetet med batteritillverkare. Batteridrift är kanske lite dyrare i sig men med betydligt lägre underhålls- och servicekostnader, perfekt för uthyrningsbranschen med andra ord”, säger Glenn. Under förra året lanserade Swepac den första batteridrivna paddan, F50B, men på Bauma kommer fler, så håll utkik. Sedan kommer nyheter inom FB-serien, som står för fram- och bakåtgående vibroplattor. Här gör man ett helhetsgrepp om serien som innebär bland annat förändring av designen samt att man gjort en rad förbättringar gällande handhavandet och förbättring av arbetsmiljön för operatören. En annan nyhet är att de nya maskinerna är uppkopplade och kan läsas av i realtid och även spåras. Systemet har utvecklats på Swepac och är helintegrerat vilket innebär att det är omöjligt att plocka bort vid eventuell stöld. En trygghet för exempelvis uthyrare. Sammantaget kommer en hel del nyheter att visas på Bauma men mer om det i nästa nummer.

www.swepac.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×