Tack till alla!

Publicerad 7/7 kl. 12:03

De två har nu blivit ett, när sammanslagningen av de båda föreningarna Swedish Rental och Hyreskedjan fullbordades den 27 maj 2021. Tillsammans bildar vi nu den nya föreningen Rentalföretagen!
Johan Svedlund

De båda föreningarna har verkat parallellt under många år. Samsynen på rentalbranschens viktiga framtidsfrågor och hur vi gemensamt kan bli starkare har bekräftats vid olika möten mellan föreningarnas styrelser. Vår insikt att en gemensam förening skapar mycket bättre förutsättningar för att nå ut till intressenter i omvärlden och för att attrahera nya driftiga medarbetare, gjorde att vi 2020 bestämde oss för att genomföra ett samgående så snabbt som möjligt. Det visade sig att arbetet var mer komplext än förväntat och pandemin förenklade inte. Finalen fick vi ta i ett Teams-möte den 27 maj, men vi lyckades!

Som avgående ordförande för SRA och med många år i branschen är det några minnen som sticker ut:

•    Maskinkostnadslistan, branschens gemensamma prislista, som gavs ut av SBEF, dåtidens Byggföretagen. Den var ett minne från efterkrigstidens Byggnads och reparationsberedskapen (BRB), en del av Driftvärnet för totalförsvaret, och när byggföretagen ägde sina egna maskiner. Sista utgåvan kom 1994 då det fanns en risk att den skulle prövas och betraktas som marknadspåverkande  av Konkurrensverket. Därmed blev det upp till företagen att göra egna kalkyler för sina prislistor.

•    Vårt säkerhetstänk och ökade ansvar för att hjälpa våra kunder till säkrare maskinanvändning som resulterade i att vi tog ett gemensamt beslut i föreningen att ta fram våra PSI, Personlig Säkerhetsintroduktion. Vi fick ekonomisk hjälp och också pris av Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Genom en bredd av olika företag har vi nu alla möjligheter att lösa såväl små som stora utmaningar, och samtidigt utveckla det kollegiala branschnätverket.

Avslutningsvis vill jag också tacka för alla trevliga år i branschen där jag genom mitt uppdrag i SRA fått lära känna så många kloka och trevliga kollegor och givetvis önska alla lycka till, medlemmar och styrelse, i den nya och starkare branschföreningen, Rentalföretagen.

Trevlig sommar!

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×