Utveckling i flera steg

Publicerad 18/12, 2018 kl. 09:55

Det är sällan man ser stora utvecklingssteg när det gäller byggnadsställningar som produkt. Det är snarare så att befintliga system förfinas och byggs ut med nya komponenter och att man gått över till lättare material, påskyndade av användarnas och Arbetsmiljöverkets krav. Undantag finns dock, framför allt på nya datastöd och dimensioneringshjälpmedel där det kommer fram nya produkter.

Framsteg inom arbetsmiljö och säkerhet har gjorts genom åren bland de etablerade och seriösa ställningsbyggarna och fallolyckorna har stadigt minskat, bland annat tack vare en ökande användning av trappor och plattformar med betryggande hållfasthet och utan glipor. En bidragande orsak till detta är förtydligade och skärpta regler från Arbetsmiljöverket, vilket sammanfaller med en generell kompetensutveckling inom branschen. 

Layher Allround FW började som ett system för att realisera större och mer utmanande geometrier för bland annat gångbroar och tillträdesleder än vad Allroundsystemet i stål erbjuder. Allround Fackverksystem är ett mångsidigt komplement vilket möjliggör både hög bärförmåga och stora spännvidder. Dessutom har systemet låg vikt med komponenter som ger flexibla höjder, bredder och längder.

“Systemet är kompatibelt med Layher Allround och lanserades på Bauma-mässan 2016 och sedan dess ser vi ständigt nya kreativa användningsområden och tillämpningar genom våra kundprojekt”, säger Per Hammar, teknisk chef på Layher AB.

Layher AB är förutom att en stor leverantör av byggnadsställningar även verksamma inom formställningar. Man noterar att dessa ofta används som byggnadsställningar men att man där inte i tillräckligt stor grad tar hänsyn till de säkerhetskrav, framför allt för att förhindra fallolyckor, som finns för byggnadsställningar.

“Vi har ett komplett system för att integrera arbetsplattformar i formställningen”, berättar Per Hammar, genom det kan man bygga upp en säker arbetsmiljö.

Sedan en tid tillbaka har Haki startat den digitala resan för att möta framtidens krav. Målet är att förenkla projekthantering för både kund och Haki samt möta nya kravbilder. BIM med 3D objekt har länge funnits på marknaden från olika aktörer men med Hakis nya hjälpmedel förenklas och minskas projekttiden samt görs tillgänglig för icke CAD-vana användare. 

För att möjliggöra 3D modulering och ritningsframställning med tillhörande materialspecifikation, har Haki skapat HAKI Design Tool. Ett webbverktyg som tillåter användare att enkelt skapa ställnings- eller väderskyddsprojekt, enligt Haki. 

Detta verktyg fungerar i telefonen och surfplattan samt givetvis på datorn. HAKI Design Tool medför en ökad visualisering av projekt och ger ett bättre underlag för offertframställning på en mer professionell nivå. För att möjliggöra ett mer avancerat ritningsläge för systemställningar har Haki skapat HAKI BIM, en Revit plugin, där modellen från HAKI Design Tool överförs till Revit. HAKI BIM möjliggör enkelt och effektivt uppritande och modifiering av Haki systemställning med väderskydd. Haki kan nu tillsammans med sina kunder leverera fullständigt projektunderlag från den enkla villan till de komplexa industriprojekten med bibehållen tidseffektivitet, enligt en företrädare för företaget. 

Förändringsarbete sker inte bara på produktsidan, även processer utvecklas. Ett exempel är Ställningsgrossisten som genom ökad flexibilitet inom olika områden fokuserar på att vara en bra leverantör till hyresmarknaden.

“Med en marknad som är ganska stadig men som i förlängningen förmodligen kommer att minska, ser vi ett ökat krav på flexibilitet från våra kunder”, säger Marcus Parbrand från Ställningsgrossisten.

“Ett exempel är de lösa justerbara ben till hantverkarställningen som vi lanserade tidigare i år. Det gör att våra kunder kan hjälpa fler av sina kunder. Efterfrågan var större än vi hade trott”, berättar Marcus. 

Ett annat exempel på flexibilitet är de ställningslösningar vi levererar till flygindustrin för service och montagearbeten. De måste snabbt kunna byggas om och samtidigt vara både flyttbara och stadiga, menar Marcus. 

En tredje aspekt på flexibilitet som Marcus anger är det faktum att man alltid har både 300 och 400 modellen samt längderna 1200, 2000, 2500 och 3000 mm på lager.

“Kunderna får sina behov täckta, de behöver inte improvisera eller arbeta med lösningar som inte passar uppdraget”, avslutar Marcus.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×