Vad är projektet Energibod Lågan?

Publicerad 23/5 kl. 09:28

Det har länge varit svårt att energieffektivisera byggbodar. I ett brett branschsamarbete bestämdes då att starta ett projekt för att ta fram ett nytt energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar. Projektet fick namnet Energibod Lågan.

Eric Nordin, som är Digital Affärsutvecklingschef på Ramirent samt ledamot i Rentalföretagens styrelse förklarar i den här artikeln om vad energiklassningssystemet Energibod Lågan handlar om och bakgrunden till det. 

Rentalföretagen är huvudman för klassningssystemet

Idag finns det ca 50 000 – 60 000 byggbodar i Sverige. De flesta av dessa byggbodar har begränsade energiegenskaper och det har varit svårt att jämföra produkt mot produkt eftersom det inte fanns något enhetligt klassningssystem som beställare kunde använda sig av för att kravställa nivån av energieffektivitet för boden eller bodetableringen. Det startades då ett projekt – Energibod Lågan - för att ta fram ett nytt energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar. Detta gjordes genom ett brett branschsammarbete.

Energiklassningssystemet är ett initiativ inom arbetsgruppen Lågan och har tagits fram av representanter från byggbranschen och boduthyrare (Peab, NCC, JM, Byggföretagen, Skanska Rental, Lambertsson, Cramo, Ramirent) med hjälp av en referensgrupp med bl.a. bodtillverkare och byggherrar. Klassningssystemets huvudman är Rentalföretagen. Framtagandet av energiklassningssystemet har finansierats av SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Minskad klimatpåverkan

Energiklassningssystemet syftar till att minska energianvändning och klimatpåverkan i byggetableringen genom att underlätta för jämförelse mellan olika byggbodar och bodetableringar ur energieffektivitetssynpunkt. Ett stort antal leverantörer och beställare av byggbodar och bodetableringar har varit inblandade i processen genom deltagande i projektets arbetsgrupp och referensgrupp samt genom inlämning av remissynpunkter. Det blir tre energiklasser för byggbodar ”klass I, klass II, klass III”, där klass III är den högsta och tre energiklasser för bodetableringar ”klass A, klass B, klass C” där klass A är den högsta.

Energiklassningssystemet är en frivillig branschöverenskommelse. Ingen tredjepartscertifiering sker utan varje leverantör ansvarar för märkningen av sina produkter i enlighet med kraven i energiklassningssystemet. Klassningen gäller för både nytillverkade byggbodar och befintliga byggbodar. Detta för att skynda på takten med energieffektivisering. (Om bara nytillverkade bodar skulle klassas skulle det ta för många år att få ett tillräckligt stort bestånd av märkta bodar som kan tillgodose beställarnas behov.)

 

Krav för klassning

Bilden visar de olika kraven som gäller för bodar gällande klimatskal, ventilation, belysning och vatten.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×