”Vårt samhällsansvar är större än någonsin”

Publicerad 7/4, 2020 kl. 15:28

Uttalande från Ramirents VD Erik Bengtsson angående covid-19

Utbredningen av coronaviruset fortsätter att påverka samhället på alla nivåer. Erik Bengtsson meddelar att Ramirent håller öppet som vanligt i Sverige, med anpassningar efter rådande läge, men är också tätt sammanlänkande med utvecklingen i övriga Europa. Ramirent Sverige ingår i en koncern med verksamhet i nio länder i Europa. Däribland Italien, Frankrike, Spanien och England där verksamheten håller helt stängt.

Men så långt det är möjligt, med säkerhet och hälsa i fokus, kommer Ramirent att fortsätta hålla öppet för att hjälpa sina kunder. “Vi har ett samhällsansvar att hålla hjulen snurrande även under de här exceptionella omständigheterna och ett ansvar gentemot våra kunder och partners. Men framförallt har vi ett ansvar gentemot våra medarbetare. Det är tack vare dem vi kan fortsätta att hålla våra kundcenter öppna. Utan deras starka insatser och välvilja stannar vår verksamhet”, säger Bengtsson.

Ramirent utgår från myndigheternas rekommendationer och direktiv i respektive verksamhetsland och följer utvecklingen väldigt noga. “Vår beredskap är hög för att kunna ställa om ännu mer om det skulle behövas. Vi har tydliga riktlinjer och rutiner för ledningens löpande riskbedömningar då förutsättningarna ändras dag för dag”, fortsätter Bengtsson.

 

Ett urval av åtgärder Ramirent Sverige har vidtagit

• Antal kunder på Ramirent kundcenter är begränsat till max 5 personer. Det kan innebära väntetid utanför och markeringar för hur man kan stå och gå för att minimera smittspridning. Samtliga fysiska utbildningar är inställda tills vidare.

• De medarbetare vars arbetsuppgifter tillåter det, arbetar hemifrån för att minimera exponering och folksamlingar.

• Möten hålls digitalt (inkl. interna-, kund- och leverantörsmöten). Inrikes och utrikes tjänsteresor ska undvikas. Omedelbar karantän vid symptom eller resor/besök till länder med förhöjd risk

• Om medarbetare har varit i drabbade områden, eller upplever symptom som anges för coronaviruset, ska chef meddelas.

• De som besöker Ramirent uppmanas att hålla avstånd till varandra, tvätta händerna med varmt vatten och tvål samt använda utställd handsprit.

• Nya städrutiner säkerställer att det städas ännu mera strukturerat på Ramirents enheter, för att i möjligaste mån minska eventuell smittspridning.

“Vi har goda relationer med våra kunder och leverantörer och det finns en ömsesidigt stor förståelse för det vi på olika håll går igenom just nu. Jag är tacksam för det lösningsfokus som finns och som gör det möjligt för oss att gemensamt ta oss igenom det här”, avslutar Erik Bengtsson, VD Ramirent Sverige.

www.ramirent.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×